Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Werken aan integriteit 2012

Onze klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat de medewerkers van UWV integer handelen, correct met informatie omgaan en geen misbruik maken van hun positie. In ons integriteitbeleid richten we ons vooral op preventie: we stimuleren op allerlei manieren dat UWV-medewerkers zich bewust zijn van het belang van integer handelen. ‘Respectvol, open, verantwoordelijk, professioneel’ zijn de sleutelwoorden in de UWV gedragscode waarin de afspraken en spelregels voor integer gedrag bij UWV zijn opgenomen. Om te bevorderen dat mensen van binnen én buiten UWV mogelijke misstanden melden, kent UWV een eigen meldregeling (klokkenluidersregeling). Deze regeling is ook bedoeld om de melder te beschermen. Het Bureau Integriteit van UWV onderzoekt signalen van binnen én buiten de organisatie over medewerkers die mogelijk niet integer handelen. Ook signalen over het niet integer handelen van klanten en derden worden onderzocht.

In 2012 ontvingen we 194 meldingen van mogelijke schendingen van de integriteit. In deze periode zijn 96 onderzoeken gestart en werden 111 zaken afgesloten. Er is in 26 gevallen aangifte gedaan bij de politie, waarvan er 10 gericht waren tegen een klant, 10 tegen een derde partij en 6 tegen een medewerker. Daarnaast zijn er in 17 gevallen arbeidsrechtelijke maatregelen getroffen, variërend van een strafschorsing tot ontslag op staande voet.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen