Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Extra maatregelen op het gebied van integriteit

We hebben in 2012 een aantal maatregelen getroffen om de integriteit verder te verbeteren.
  • Het beleid voor het verrichten van nevenwerkzaamheden is aangescherpt. Er heeft een inventarisatie en analyse van alle nevenwerkzaamheden van het management plaatsgevonden. Daarbij zijn ook de aan deze nevenfuncties verbonden risico’s in beeld gebracht en risicobeperkende maatregelen genomen. Daarnaast heeft het management zichtbaar gemaakt dat de processen rond het vragen en verlenen van toestemming voor nevenwerkzaamheden van medewerkers volledig onder controle zijn. Voor enkele ’risicovolle‘ organisatieonderdelen hebben we de uitgevoerde analyse op de medewerkers laten toetsen. Daar waar nodig zijn extra risicobeperkende maatregelen geadviseerd.
  • Al meer dan 7 jaar werken we actief, gestructureerd en beleidsmatig aan de integriteit van UWV. In 2005 is voor het eerst de Integriteitthermometer uitgevoerd. Doel was te meten hoe medewerkers het integriteitklimaat ervaren. Na 2005 is de Integriteitthermometer periodiek herhaald om de voortgang te meten. De laatste meting is in 2010 uitgevoerd. Om het integriteitklimaat te kunnen monitoren zonder afhankelijk te zijn van respons op enquêtes, is een integriteitdashboard ontwikkeld. Met het dashboard krijgt het management zicht op de effectiviteit van de maatregelen die ze hebben genomen om integriteit te verankeren in hun bedrijfsonderdeel. Daarnaast levert het instrument informatie die het management helpt om op een goede manier te sturen in de breedte, maar ook op specifiek benoemde onderwerpen. Het dashboard is sinds eind 2012 operationeel.
  • We hebben een Commissie Integriteit ingericht, die zich richt op versterking van het integriteitsysteem door de verbinding te maken met ontwikkelingen in de organisatie en de maatschappij. Deze commissie, die in juli 2012 voor het eerst bijeen is gekomen, bestaat uit de voorzitter van de Raad van Bestuur van UWV, de directeuren van de bedrijfsonderdelen HRM, Bestuurszaken, en Bezwaar en Beroep en een externe deskundige. Het hoofd van ons Bureau Integriteit is als adviseur aan de commissie verbonden.
  • In 2012 is de organisatiebrede communicatiecampagne ‘Samen bewust integer’ van start gegaan. Hierin komen 4 thema’s op het gebied van integriteit aan de orde, waaronder kennis en gebruik van de gedragscode.
  • Tijdens de novemberbijeenkomst van de UWV top 70 met het tweede echelon hoofdkantoormanagement is een workshop Professionaliteit, Integriteit en Beroepstrots gehouden, waarin de verbinding is gelegd tussen integriteit en beroepstrots. De door het management ingebrachte verhalen over beroepstrots waren zo waardevol, dat besloten is deze bij elkaar te brengen in een boekje dat begin maart 2013 beschikbaar komt.

 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen