Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 11 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Ontwikkeling personeelsbestand in 2013

We zetten circa 2.000 extra medewerkers in om de nog steeds toenemende werkloosheid op te vangen en nog eens ruim 200 voor de begeleiding van minder digivaardige klanten in de vestigingen. Desondanks is het totaal aantal medewerkers vergeleken met eind 2012 gedaald. De komende jaren verdwijnen duizenden arbeidsplaatsen bij UWV.

Aantrekken verzekeringsartsen

De komende jaren gaan er veel verzekeringsartsen met pensioen, terwijl die schaars zijn op de arbeidsmarkt. In de eerste 8 maanden van 2013 startten 26 nieuwe artsen (21,8 fte’s). Er vertrokken in deze periode 25 artsen (18,7 fte’s).

Risicobeheersing in 2013

Risicobeheersing is een integraal onderdeel van onze managementcyclus. We voorzien 5 belangrijke risico’s bij het realiseren van het UWV jaarplan 2013.

Werken aan integriteit in 2013

In de eerste 8 maanden van 2013 ontvingen we 133 meldingen van mogelijke schendingen van de integriteit. In deze periode zijn 79 onderzoeken gestart en werden 76 zaken afgesloten.

Verder bevorderen integriteit in 2013

Ook in 2013 treffen we weer maatregelen om de integriteit binnen onze organisatie verder te bevorderen.

Hulp bij gewennen aan digitale dienstverlening

Bij de ontwikkeling van digitale dienstverlening hebben we oog voor mensen voor wie het moeilijk is om met computers om te gaan. Vanaf 15 november wordt deze dienstverlening verder uitgebreid, we nemen daarvoor 1 jaar lang 130 trainees aan.

Gevolgen van de bezuinigingen voor onze dienstverlening

UWV moet als gevolg van het regeerakkoord 2010 fors bezuinigen. Tot 2018 gaat het om een bedrag van 440 miljoen euro. Hierdoor zien wij ons gedwongen onze dienstverlening te concentreren op 30 vestigingen en de dienstverlening voor met name werkzoekenden verregaand te automatiseren.

Ontwikkeling personeelsbestand

De komende jaren verdwijnen duizenden arbeidsplaatsen bij UWV. Structureel krimpen we en we zetten in op duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers en uitstroom naar werk elders.

Aantrekken verzekeringsartsen

De komende jaren gaan er veel verzekeringsartsen met pensioen, terwijl die schaars zijn op de arbeidsmarkt. In 2012 waren we succesvol in het werven van bedrijfsartsen, basisartsen die zich willen specialiseren tot verzekeringsarts (AIOS) en basisartsen die tijdelijk bij ons werken (ANIOS).

Werken aan integriteit 2012

In 2012 ontvingen we 194 meldingen van mogelijke schendingen van de integriteit. In deze periode zijn 96 onderzoeken gestart en werden 111 zaken afgesloten.