Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Voorwoord

We hebben in 2012 meer dan eens een tandje bij moeten schakelen. De werkloosheid steeg snel en dat betekende voor UWV fors meer werk. Desondanks hebben we in 2012 vrijwel alle doelen gehaald die we met het ministerie van SZW hadden afgesproken. Ook de komende jaren hangen ons grote bezuinigingen boven het hoofd. Het zal een grote opgave worden om dit jaar de scores van 2012 te evenaren, maar die ambitie heeft UWV wel.

We zijn in 2012 binnen ons budget gebleven. Onze reguliere uitvoeringskosten waren ruim 3 procent lager dan in 2011. Ook de projectkosten waren lager dan begroot. Minstens zo belangrijk: we zijn erin geslaagd om het niveau van onze dienstverlening op peil te houden. Ondanks de economische crisis vonden in totaal 238.800 mensen mede dankzij onze inspanningen werk. We ontvingen 20 procent meer WW-aanvragen dan in 2011. We waren in staat die enorme stroom te verwerken dankzij onze overstap op digitale dienstverlening en geautomatiseerde verwerking van gegevens. Van de nieuwe WW-uitkeringen is 97 procent binnen vier weken uitbetaald. De UWV-brede rechtmatigheid heeft nauwelijks geleden onder de toegenomen werkdruk en is voor het tweede achtereenvolgende jaar uitgekomen op de afgesproken norm van 99 procent. Onze klanten waardeerden onze dienstverlening in 2012 met hetzelfde cijfer als in 2011: een 7,0. Ook de waardering van werkgevers bleef stabiel, op een 6,3.

We zijn in 2012 strenger geworden. Dat heeft er onder meer toe geleid dat we 41.900 overtredingen van de inlichtingenplicht hebben vastgesteld. Daarnaast zien onze werkcoaches er strikter op toe of klanten wel voldoende solliciteren. In totaal legden we in 2012 62.500 zogeheten maatregelen op, waarbij de uitkering werd verlaagd of stopgezet. Ook onze leveranciers volgen we kritisch: er lopen acht onderzoeken naar mogelijke fraude bij jobcoachbedrijven.

UWV staat voor de opgave om omvangrijke bezuinigingen te realiseren: ongeveer 440 miljoen euro tussen 2011 en 2017. Dat doen we onder meer door over te gaan van een full serviceconcept naar self service. Daarbij spelen we ook in op maatschappelijke veranderingen waarbij een steeds groter beroep wordt gedaan op de zelfredzaamheid van burgers. We vervangen onze persoonlijke face-to-face dienstverlening in toenemende mate door digitale dienstverlening, om te beginnen voor WW-klanten. Het is een tijdrovend en complex proces dat zeker tot en met 2015 gaat duren. In 2012 hebben we een aantal stappen gezet. Wel laat de stabiliteit van onze websites uwv.nl en werk.nl af en toe nog te wensen over; we werken aan structurele oplossingen. Omdat niet iedereen even goed uit de voeten kan met digitale dienstverlening, zetten we extra mensen in om klanten te begeleiden en houden we tot 2015 op alle Werkpleinen op dinsdagmiddagen een inloopspreekuur.

We willen dicht bij de burgers staan. We nodigen hen daarom uit om klachten, vragen en verbetersuggesties aan ons door te geven. We ontmoeten hen in klantenpanels en volgen hun discussies via social media. En we spreken regelmatig met onder meer onze cliëntenraden en met de Nationale Ombudsman. Dankzij hun inbreng hebben we opnieuw diverse klantprocessen kunnen verbeteren. Wat we ook willen: eenvoudiger regels die beter uit te leggen zijn aan iedereen. De nieuwe wet Vereenvoudiging regelingen UWV is een belangrijke stap in die richting. Dankzij die wet kunnen we nog beter gebruik maken van de gegevens die we al hebben. Die gegevens hoeven we dan niet opnieuw te vragen aan werknemers en werkgevers.

We willen onze bijdrage leveren aan een meer efficiënte en effectieve uitvoering in de keten van werk en inkomen. We zoeken daarom de samenwerking op met gemeenten, onze ‘beste buren’. Via de 35 regionale Werkgeversservicepunten bieden we gezamenlijk dienstverlening aan werkgevers, met de nadruk op werkgevers die onze meer kwetsbare klanten een baan willen bieden. Samen met de vier grootste gemeenten in Nederland (de G4) hebben we een visie op samenwerking in de backoffice ontwikkeld. Daarmee kunnen we geld besparen door functies te ontdubbelen, gebruik te maken van gedeelde systemen en gegevens te hergebruiken. Dat leidt tegelijkertijd tot meer eenvoud voor de burger.

We hebben in 2012 voorbereidingen getroffen voor andere belangrijke nieuwe wet- en regelgeving: de modernisering van de Ziektewet, de aanscherping van het sanctiebeleid, wijzigingen in de WW en de invoering van het internationale bankrekeningnummer IBAN. Het nieuwe kabinet besloot in het najaar dat de Participatiewet in de plaats komt van de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) en dat er nieuwe wijzigingen in de WW nodig zijn. Daarnaast biedt het nieuwe regeerakkoord UWV een uitbreiding van taken op het gebied van ontslagrecht en handhaving. Die handschoen pakken we graag op.

De komende jaren verdwijnen er duizenden arbeidsplaatsen bij UWV. De onzekerheid bij onze medewerkers over hun eigen toekomst is groot. Desondanks blijven de UWV’ers veel werk verzetten en denken ze, bijvoorbeeld in de Ondernemingsraad, constructief met ons mee. We zijn hen dankbaar voor hun onverminderde inzet en het enthousiasme waarmee ze hard blijven fietsen, bergop, zo nu en dan met straffe tegenwind.

Raad van Bestuur

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen