Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Overtredingen

In 2012 hebben we 41.900 overtredingen van de inlichtingenplicht vastgesteld, waarvan we er 34.900 met een boete hebben bestraft. De totaal geconstateerde schadelast als gevolg van deze overtredingen bedraagt 54,6 miljoen euro, met een boetebedrag van 5,0 miljoen euro. Tegelijkertijd daalt het gemiddelde schadebedrag sinds 2009: van 1.955 euro in 2009 via 1.628 euro in 2011 naar 1.496 euro in 2012.

In dezelfde periode hebben we in totaal 62.500 maatregelen opgelegd in verband met het overtreden van inspanningsverplichtingen. Daarvan hadden er 50.100 betrekking op de WW. 21.500 klanten hadden zich niet inschreven als werkzoekende of hun inschrijving niet tijdig verlengd; 10.000 klanten waren verwijtbaar werkloos. 6.600 klanten vroegen hun WW-uitkering te laat aan, 5.700 WW-klanten spanden zich onvoldoende in om passende arbeid te verkrijgen en 6.300 klanten overtraden de controlevoorschriften.

De landelijke Interventieteams hebben in Nederland 1.720 bedrijfscontroles uitgevoerd en daarbij 13.884 personen gecontroleerd. In 449 gevallen is nader onderzoek uitgevoerd. Het ging dan bijvoorbeeld om mensen met een uitkering die werkend werden aangetroffen. In 180 gevallen is uitkeringsfraude vastgesteld. Het geschatte benadelingbedrag aan uitkeringsfraude UWV (inclusief de boete) is in totaal 0,8 miljoen euro.

Het Interventieteam Buitenland van UWV heeft ruim 1.600 dossiers gecontroleerd van klanten die in Frankrijk, Duitsland, Polen, België, Turkije, Macedonië en de USA wonen. Op basis hiervan zijn 23 boetes uitgedeeld, 69 waarschuwingen gegeven en 3 uitkeringen beëindigd. Dit gebeurde omdat de betrokken klanten wijzigingen in hun situatie die van invloed zijn op de uitkering, bijvoorbeeld werkzaamheden of inkomsten, niet aan UWV hadden doorgegeven. Het totale schadebedrag inclusief boetes was ruim 230.000 euro.

Ons Internationaal Bureau Fraude-informatie heeft bij vermogensonderzoeken voor gemeenten in totaal 12,5 miljoen euro buitenlands vermogen achterhaald, waarvan 6,8 miljoen euro in Turkije, 3,5 miljoen euro in Marokko en de rest in andere landen, zoals Suriname, Frankrijk en Nederlandse Antillen.

UWV voert controles uit naar dienstverbanden die alleen op papier worden aangegaan. Wanneer zo’n dienstverband eindigt, of wanneer er sprake is van geoorloofde werkzaamheden naast een (gedeeltelijke) uitkering, verkrijgt de ‘verzekerde’ een uitkering. Maar de ‘verzekerde’ heeft daar geen recht op, omdat hij in werkelijkheid niet heeft gewerkt. In 2012 zijn 76 gefingeerde dienstverbanden achterhaald en 30 processen-verbaal opgemaakt. De tot nog toe vastgestelde schade bedraagt 1,1 miljoen euro; voor 30 zaken moeten we het schadebedrag nog vaststellen.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Overtredingen inspanningsverplichtingen 2012

Overtredingen inspanningsverplichtingen 2012

Uitkeringsgerechtigden met arbeidscapaciteit zijn verplicht zich voldoende in te spannen om werk te vinden. De tabel toont het aantal overtredingen van inspanningsverplichtingen en de aantallen opgelegde maatregelen in 2012.

Lees verder