Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Onderzoek Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde

Om wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de verzekeringsgeneeskunde te bevorderen en meer wetenschappelijke onderbouwing aan de verzekeringsgeneeskunde te geven, is in 2005 het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) opgericht. Het KCVG is een initiatief van UWV, het Academisch Medisch Centrum (AMC) van de Universiteit van Amsterdam en het VU Medisch Centrum (VUmc). Sinds 2010 is ook het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) formeel partner. Er lopen binnen het KCVG tal van onderzoeksprojecten, die onder andere worden gefinancierd met subsidie van de Stichting Gak. Verzekeringsartsen kunnen promotieonderzoek doen, begeleid door senior onderzoekers.

Op dit moment staat de ontwikkeling van de academische werkplaatsen centraal. Deze zijn bedoeld om enerzijds praktijkproblemen te vertalen in onderzoekbare vraagstellingen en anderzijds om beter en gerichter toepassingsmogelijkheden te vinden voor onderzoeksresultaten. De academische werkplaatsen zijn onderdeel van de Leer- en Innovatieplatforms van UWV. Op regionaal niveau werken de senior-onderzoekers van het KCVG samen met het verantwoordelijke districtsmanagement van UWV. Vanuit de academische werkplaatsen worden op regionaal niveau activiteiten ontplooid op het gebied van innovatie, onderzoek en onderwijs in de verzekeringsgeneeskunde. Regionale spelers op het gebied van arbozorg, curatieve zorg, beroeps- en patiëntenorganisaties zullen actief worden betrokken bij de academische werkplaats.

In april 2012 heeft het KCVG intern geëvalueerd welke activiteiten en producten tot nu toe in het kader van de academisering van de verzekeringsgeneeskunde door het KCVG zijn verricht en opgeleverd. De zelfevaluatie bevat ook een toekomstvisie met een beschrijving van de ontwikkelingen in de academische werkplaatsen en het nieuwe onderzoeksprogramma van het KCVG. Het nieuwe onderzoeksprogramma is eveneens in april opgesteld op basis van door stakeholders en verzekeringsartsen aangedragen onderwerpen. Het programma is afgestemd met UWV, de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) en de onderzoeken van het Arbeidsdeskundig Kenniscentrum (AKC). Er zijn langlopende onderzoeksvoorstellen ontwikkeld die aansluiten bij de verzekeringsgeneeskundige competenties, zowel gericht op de claimbeoordeling als op participatie. Er is ruimte voor de onderzoekers om alert in te springen op nieuwe beleids- en praktijkvragen.

In juli 2012 is het rapport van de externe visitatie van het KCVG opgeleverd voor de periode 2005-2012. Algemene conclusie van de onafhankelijke visitatiecommissie is dat het KCVG in deze 7 jaar heeft laten zien dat investeren in een qua kennisopbouw achtergebleven domein tot concrete en goede resultaten kan leiden. Het KCVG is volgens de visitatiecommissie actief op een maatschappelijk uiterst belangrijk onderwerp. De commissie adviseert UWV om deze investering, met inachtneming van de gemaakte opmerkingen en gegeven adviezen, te continueren. UWV heeft met de programmaraad KCVG besproken hoe de aanbevelingen en adviezen van de visitatiecommissie in de organisatie en werkwijze van het KCVG kunnen worden opgenomen. Afgesproken is dat UWV concrete doelstellingen vaststelt voor het KCVG. Bij de start van ieder nieuw promotietraject worden de onderzoeksopzet en –duur afgestemd en zo nodig bijgesteld op basis van de Kennisagenda van UWV. In 2013 wordt een adviesraad voor het KCVG ingesteld.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen