Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

45- en 55-plussers aan de slag

Om oudere werknemers aan het werk te helpen bieden we hulp bij het gericht zoeken naar een kansrijke vacature en brengen we werkzoekenden in contact met werkgevers, bijvoorbeeld via speedmeets, banenmarkten en netwerkbijeenkomsten. Vooroordelen over oudere werknemers blijken vaak te verdwijnen als een werkgever in contact komt met een enthousiaste oudere werkzoekende. Ook bieden we oudere werkzoekenden competentietests om na te gaan wat hun kansen zijn in een andere branche, of als zelfstandig ondernemer. We trainen hen om zichzelf goed te presenteren, om effectief te solliciteren en hun netwerkvaardigheden te vergroten. Startende zelfstandigen kunnen ook ondersteuning krijgen bij het opzetten van hun bedrijf.

Bij onze inspanningen om werkzoekenden aan werk te helpen, besteden we specifiek aandacht aan 55-plussers. Deze komen moeilijk aan de slag, zeker als de werkloosheid langer duurt. In 2012 hebben 19.300 werkzoekende 55-plussers mede dankzij onze inspanningen werk gevonden, 18.200 van hen hadden een WW-uitkering. Het ministerie heeft eind 2012, in overleg met de sociale partners, extra middelen beschikbaar gesteld voor de re-integratie van 55-plussers. We zullen dit geld zo effectief mogelijk inzetten.

We meten op twee momenten, op 1 juli en op 1 januari, hoeveel van de klanten die hebben deelgenomen aan netwerkgroepen inmiddels het werk hebben hervat. Van de werkzoekenden die gedurende de zes maanden daarvoor een netwerkbijeenkomst hadden bijgewoond, heeft op 1 januari 2013 ruim 26 procent het werk hervat. 1.225 van hen vonden een betaalde baan en 179 zijn gestart als zelfstandige. Deze vorm van dienstverlening waarderen onze klanten met een 7,9.

Ook met de landelijke actiemaand 55-plus die we sinds 2008 jaarlijks houden, willen we de kansen van oudere werkzoekenden op de arbeidsmarkt vergroten. De actiemaand 55-plus 2012 begon eind oktober tijdens de Mega Netwerkbijeenkomst in Helmond. Hiervoor waren alle Helmondse 55-plussers uitgenodigd die al eens aan een netwerkbijeenkomst hadden deelgenomen, en 55-plussers die recent werkloos waren geworden. De bijeenkomst bood een scala aan workshops, informatie en inspirerende presentaties. De Mega Netwerkbijeenkomst kreeg veel persaandacht.

In november 2012 organiseerden we in totaal ruim 180 activiteiten waarbij werkgevers en werkzoekenden elkaar konden ontmoeten. Meer dan 4.500 55-plussers hebben aan de activiteiten deelgenomen. Er was een grote variatie. Bij de ene vestiging ging het om speeddating met werkgevers, bij de andere waren het sollicitatietrainingen. Ook konden 55-plussers op een aantal werkpleinen terecht voor uitleg over solliciteren en netwerken via sociale media.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

"55-plussers zijn het grijze goud"

"55-plussers zijn het grijze goud"

Interview met Jan-Kees van Herk (60) over hoe hij na een jaar lang werkloosheid aan een nieuwe carrière begon.

Lees verder