Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Convenant met SBB

De Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB, voorheen Colo) verenigt 17 samenwerkende kenniscentra. De per bedrijfstak georganiseerde kenniscentra ontwikkelen kwalificaties voor het mbo, werven leerbedrijven en bewaken de kwaliteit van de leerbedrijven. Het doel is om het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt optimaal op elkaar te laten aansluiten. SBB en UWV zijn een strategisch partnerschap aangegaan, als een duurzame intensivering van de al bestaande samenwerking. Extra focus in de samenwerking ligt nu op de regionale werkgeversdienstverlening; vanuit SBB is hiervoor meer capaciteit beschikbaar dan voorheen. Hierdoor kunnen scholing en scholingsmiddelen nog beter aansluiten op de vragen van werkgevers die binnenkomen via de regionale Werkgeversservicepunten. Momenteel wordt de samenwerking nader geoperationaliseerd en wordt gewerkt aan een efficiƫnt monitorsysteem. We zullen de resultaten monitoren op de 4 onderwerpen waarover afspraken zijn gemaakt: transparantie van de arbeidsmarkt, werkgeversdienstverlening, e-dienstverlening en intensieve dienstverlening.

Samen met het Kenniscentrum Handel werken UWV en SBB aan een kwalificatiestructuur voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Hierdoor kan Leren & Werken (duaal) ook beneden mbo2-niveau worden aangeboden. Het Kenniscentrum Handel heeft een curriculum op taakniveau ontwikkeld. Hiermee wordt het mogelijk dat medewerkers in de ene keten een certificaat verwerven dat in alle ketens erkenning krijgt. Eind 2012 waren UWV en het Kenniscentrum Handel hierover in gesprek met grote ketens.

Samen met een aantal Kenniscentra en CNV Jongeren werken SBB en UWV aan een betere ondersteuning van jongeren met een arbeidsbeperking door medewerkers op de werkvloer hierop (beter) toe te rusten.

Op de websites van UWV en SBB zijn inmiddels ook over en weer hyperlinks opgenomen naar elkaars diensten en instrumenten.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen