Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Leerwerkloketten

Sinds medio 2010 heeft UWV op verzoek van de ministeries van SZW en OCW een landelijk dekkend netwerk van regionale Leerwerkloketten opgezet. Leerwerkloketten zijn samenwerkingsverbanden van partijen die in de regio bij leren en werken zijn betrokken, zoals UWV, gemeenten, onderwijsinstellingen, kenniscentra en intermediairs van werkgevers zoals Kamers van Koophandel. Zij vormen een netwerkorganisatie met korte lijnen. Leerwerkloketten ontwikkelen leerwerkarrangementen, producten en diensten die aansluiten bij de behoeften van werkgevers en werkzoekenden. Er is in elke regio minstens één fysiek Leerwerkloket, een team van leerwerkadviseurs van UWV, gemeente(n) en ROC op het Werkplein. Werkzoekenden en werkgevers kunnen er terecht voor onafhankelijk advies over opleidingen, ervaringscertificaten (EVC) en werkend leren.

De leerwerkloketten zijn tot stand gebracht met extra financiële ondersteuning vanuit SZW in 2010 en 2011, onder voorwaarde van cofinanciering voor minimaal 25 procent. Uit een evaluatie in opdracht van SZW blijkt dat aan deze voorwaarde is voldaan: de cofinanciering bedroeg 50 procent in 2010 en 2011.

In de evaluatie is geconstateerd dat voortzetting van de Leerwerkloketten gewenst is. Gemeenten, werkgevers en werkzoekenden zijn tevreden over de slagkracht die leerwerkloketten hebben om de vraag van werkgevers en werkzoekenden te vertalen naar goed passend onderwijsaanbod. Datzelfde geldt voor de laagdrempeligheid en onafhankelijkheid van advies en informatie, en de bundeling van expertise op het terrein van EVC.

Eind december 2012 heeft het ministerie van SZW opnieuw budget toegekend voor de periode 2013 tot en met 2015. Het toegekende bedrag is wel lager dan voorheen en kent nu een verplichte cofinanciering van 50 procent. Verder gelden als voorwaarden dat de Leerwerkloketten maximaal aansluiten bij de regionale werkgeversbenadering in de 35 arbeidsmarktregio’s via de Werkgeversservicepunten en dat er wordt ingezet op digitale dienstverlening.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen