Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Resultaten ingekochte re-integratiemiddelen

In 2012 heeft UWV alleen nog maar re-integratiedienstverlening ingekocht voor klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dit omdat er vanaf 2012 geen structureel re-integratiebudget WW meer beschikbaar is. (In verband met de economische crisis heeft het kabinet overigens besloten voor 2013 en 2014 tijdelijk budget beschikbaar te stellen voor werklozen jongeren en 55-plussers.) We leggen nog wel verantwoording af over de resultaten van de dienstverlening voor WW-gerechtigden die in 2011 of eerder is ingekocht. Deze dienstverlening zal uiterlijk in 2014 zijn afgerond. Voor de inkoop van re-integratiedienstverlening voor klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering kennen we twee inkoopkaders: een voor werkzoekenden met een Ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering en een voor werkzoekende jonggehandicapten.

In 2012 zijn in totaal 9.961 trajecten en diensten succesvol afgesloten met een baan (voor 5.260 WW-gerechtigden en 4.701 klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering). 2.706 klanten (1.049 WW-gerechtigden en 1.657 klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering) vonden een baan voor minstens een jaar.

Van de in 2012 afgeronde trajecten en diensten die plaatsing in een dienstverband tot doel hadden, leidden er 29.172 niet tot werk (voor 14.895 WW-gerechtigden en 14.277 klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering). Er zijn ook trajecten en diensten die niet plaatsing in een dienstverband als einddoel hebben maar bedoeld zijn om de klant dichter bij de arbeidsmarkt te brengen. Hiervan zijn er 16.317 (voor 6.463 WW-gerechtigde en 9.854 klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering) succesvol afgesloten en 11.697 niet succesvol (voor 4.271 WW-klanten en 7.426 klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering) in 2012.

N.B. Het gaat hier om alle plaatsingen in 2012; eerder rapporteerden we uitsluitend over de plaatsingen die betrekking hadden op re-integratiecontracten die we hebben gesloten op basis van het inkoopkader 2009-2010.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Aantal ingekochte re-integratietrajecten en –diensten

Aantal ingekochte re-integratietrajecten en –diensten

De tabel toont de aantallen ingekochte re-integratietrajecten en –diensten voor werklozen en arbeidsongeschikten.

Lees verder