Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Besteding re-integratiebudgetten 2012

We kunnen voor klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering re-integratiedienstverlening inkopen bij re-integratiebedrijven. De uitgaven hiervoor zijn in 2012 uitgekomen op 81 miljoen euro. De prijs van de ingekochte trajecten was gemiddeld lager dan voorheen. We hebben in 2012 relatief meer diensten ingekocht, zoals jobhunting of sociale activering; die kosten minder dan bijvoorbeeld een IRO. Ook hebben we minder trajecten ingekocht dan waarvoor budgettair ruimte was. Dat deden we uit voorzichtigheid: we wilden het budget beslist niet overschrijden. In 2012 zijn in totaal wel meer trajecten en diensten ingekocht dan in 2011. Zowel voor de nWajong als voor de WGA en de Ziektewet zijn aanzienlijk meer trajecten gestart.

De uitgaven aan re-integratievoorzieningen bedragen 121 miljoen euro.

De uitgaven voor rekening van het re-integratiebudget WW betreffen alleen nog betalingen voor trajecten die vóór 2012 zijn gestart. In 2012 is hieraan 18 miljoen euro uitgegeven.

In 2012 hebben we 5.621 onderwijsvoorzieningen toegekend (2011: 3. 5.746). Deze voorzieningen zorgen ervoor dat mensen met een (arbeids)handicap onderwijs kunnen volgen. UWV voert deze regeling uit in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De regeling wordt gefinancierd met een rijksbijdrage aan het Arbeidsongeschiktheidsfonds Jonggehandicapten. We hebben dit jaar 24,0 miljoen euro aan onderwijsvoorzieningen uitgegeven: 21,8 miljoen euro voor de klant en 2,2 miljoen euro aan uitvoeringskosten (in 2011 21,0 miljoen euro respectievelijk 2,0 miljoen euro). Het genoemde bedrag van 14,5 miljoen euro bestaat uit 8,8 miljoen euro intermediaire voorzieningen (zoals een doventolk), 4,6 miljoen euro meeneembare voorzieningen (zoals een hoortoestel) en nog 8,4 miljoen euro vervoersvoorzieningen (zoals de aanpassing van een auto).

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Resultaten ingekochte re-integratiemiddelen

In 2012 zijn 9.961 re-integratietrajecten- en –diensten succesvol afgesloten met een baan. In 2012 was er geen re-integratie budget meer voor WW-uitkeringsgerechtigden, we konden uitsluitend nog nieuwe trajecten inkopen voor klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Lees verder