Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Werkgeversservicepunten

Om werkgevers beter te ondersteunen en de contacten met werkgevers te stroomlijnen, bieden UWV en gemeenten aan werkgevers 1 landelijk en 35 regionale Werkgeversservicepunten. De regionale Werkgeversservicepunten zijn sinds 1 januari 2012 actief. In iedere arbeidsmarktregio zorgen gemeenten en UWV ervoor dat er 1 loket is waar werkgevers terecht kunnen voor informatie, advies en expertise.

De Werkgeversservicepunten richten zich primair op het vinden van banen en het creëren van baanopeningen bij werkgevers en sectoren. Bijzondere aandacht krijgt de dienstverlening aan werkgevers die bijvoorbeeld langdurig werklozen en Wajongers een kans willen geven. Met diverse branches en grote werkgevers hebben we convenanten afgesloten voor verschillende groepen werkzoekenden die moeilijk werk kunnen vinden. Het Werkgeversservicepunt Flevoland leverde bijvoorbeeld kandidaten voor een nieuwe vestiging van de winkelketen Primark in Almere. Resultaat was dat er 75 mensen met een werkloosheidsuitkering van UWV of een bijstandsuitkering van de gemeente Almere werden aangenomen.

De Programmaraad – een samenwerkingsverband van UWV, VNG en Divosa – heeft een handreiking opgesteld die de regio’s helpt om de samenwerking tussen UWV en gemeenten in de praktijk vorm te geven. De handreiking biedt 3 ontwikkelvarianten:

  1. Maximale samenwerking op regionaal niveau. In dit scenario stellen UWV en gemeenten een gezamenlijke regionale arbeidsmarktagenda vast, die de basis vormt voor een gezamenlijk regionaal marktbewerkingsplan. In dat plan staat beschreven welke kansen er bij welke sectoren en werkgevers zijn, hoe UWV en gemeenten daar effectief op kunnen inspelen en welk dienstenpakket ze kunnen aanbieden. Kenmerkend voor deze variant is dat partijen onder 1 naam naar buiten treden. Voor de werkgever bestaat hier dus 1 regionaal werkgeversservicepunt.
  2. Samenwerking op regionaal niveau. Hierbij is er sprake van 1 regionale arbeidsmarktagenda en 1 marktbewerkingsplan, maar opereren er uitvoerende werkgeversteams in subregio’s.
  3. Gemeenten en UWV werken in een arbeidsmarktregio vanuit een werkgeversteam naast elkaar en stemmen onderling af. In deze variant wordt de wettelijke taak van samenwerking tussen gemeenten en UWV minimaal vormgegeven. Partijen delen informatie met elkaar, kennen elkaars dienstenpakket en geven de regionale arbeidsmarktagenda gezamenlijk vorm.

Gemeenten in een regio bepalen zelf de mate waarin ze willen samenwerken met UWV. In overwegende mate kiezen ze voor de varianten 1 en 2. Variant 1 heeft de voorkeur van UWV. In 2012 hebben we in 6 regio’s samen met gemeenten een marktbewerkingsplan opgesteld.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

"Ik vond een nieuwe baan dankzij de UWV- banenmarkt"

"Ik vond een nieuwe  baan dankzij de UWV- banenmarkt"

Interview met Alex Docter (38) over hoe hij in de WW terechtkwam en dankzij een banenmarkt die het regionaal Werkgeversservicepunt organiseerde weer een nieuwe baan vond.

Lees verder