Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Steeds meer gebruik gegevens Polisadministratie

In onze Polisadministratie staan circa 21 miljoen dienstverbanden geregistreerd van 13,3 miljoen mensen. De gegevens uit de Polisadministratie gebruiken we zelf om uitkeringen vast te stellen.

UWV levert uit de Polisadministratie ook gegevens aan derden, zoals gemeenten, pensioenfondsen, de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2012 hebben we ruim 1,1 miljoen gegevensleveringen uitgevoerd. Dat deden we in 94 procent van de gevallen binnen de afgesproken termijn; de norm is 92 procent. Het betreft zogenoemde bulkleveringen, bijvoorbeeld een levering van het hele bestand van de Polisadministratie aan het CBS. Daarnaast raadplegen organisaties de Polisadministratie op het niveau van het burgerservicenummer (BSN).

We leveren ook gegevens uit andere UWV-bronsystemen, bijvoorbeeld aan gerechtsdeurwaarders en Justitie. In 2012 ging het in totaal om 1,1 miljoen van zulke individuele leveringen op BSN-niveau.

We werken nauw samen met de Pensioenfederatie om de periodieke levering van gegevens over arbeidsgeschiktheid te verbeteren. Pensioenuitvoerders hebben deze gegevens nodig om arbeidsongeschiktheidspensioen uit te keren. De samenwerking heeft geresulteerd in het product SUAG (Status uitkering arbeidsgeschiktheid). We hebben de levering samen met 4 pensioenuitvoeringsorganisaties onderworpen aan een ketengebruikersacceptatietest. Deze is succesvol verlopen. De pensioenuitvoerders kunnen terecht op een eigen nieuw webportaal Gegevensdiensten, dat is opgezet op basis van hun wensen. Alle relevante informatie voor pensioenuitvoerders, maar ook voor verzekeringsmaatschappijen en de SVB, is daar samengebracht.

UWV gebruikt de Polisadministratie inmiddels voor alle dagloonvaststellingen. Sinds 1 april 2012 maakt UWV ook bij het verrekenen van inkomsten bij een WIA-uitkering gebruik van de gegevens uit de Polisadministratie. Hierdoor wordt het verrekenen van verdiensten rechtmatiger, efficiƫnter, klantvriendelijker en eenvoudiger. UWV is door het gebruik van gegevens uit de Polisadministratie niet meer afhankelijk van de gegevens van werkgevers en uitkeringsgerechtigden om inkomsten te verrekenen.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Gegevensleveringen uit de Polisadministratie

Gegevensleveringen uit de Polisadministratie

UWV levert uit de Polisadministratie ook gegevens aan derden. De tabel laat zien dat verreweg de meeste gegevensleveringen geautomatiseerd gebeuren.

Lees verder