Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Samenwerking met gemeenten

UWV werkt met gemeenten aan een gezamenlijke dienstverlening aan werkgevers vanuit de 30 regionale WerkgeversServicepunten. Maar we willen meer. In 2012 heeft UWV samen met de 4 grootste gemeenten in Nederland (de G4: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) een visie op samenwerking in de backoffice ontwikkeld. Aan de hand daarvan willen we samen geld besparen door functies te ontdubbelen, gebruik te maken van gedeelde systemen en gegevens te hergebruiken. Uitwisseling van klant- en procesgegevens leidt niet alleen tot besparingen, maar ook tot eenvoud voor de burger. Die hoeft dan niets steeds dezelfde gegevens aan te leveren en wordt bij de intake naadloos naar de juiste partij geleid. Bij samenloop van regelingen kan een goede afstemming plaatsvinden tussen de (wets)processen. We gaan de visie samen verder ontwikkelen tot een breed gedragen samenwerkingsmodel. Momenteel zijn UWV, de G4 en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in gesprek met elkaar en met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), om te komen tot een logisch model voor een gezamenlijke uitkeringsadministratie.

Ook op andere terreinen werken we steeds meer samen met gemeenten. We adviseren gemeenten bijvoorbeeld over het arbeidsvermogen van hun klanten. Deze diensten worden inmiddels afgenomen door zo’n 30 gemeenten, waaronder Amsterdam en Rotterdam. De verwachting is dat de vraag vanuit gemeenten als gevolg van de nieuwe Participatiewet de komende jaren zal toenemen. UWV bekijkt steeds op regionaal niveau of het mogelijk is om aan deze vraag te voldoen; de uitvoering van onze wettelijke taken mag niet in het gedrang komen.

 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen