Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Ontwikkeling personeelsbestand

De komende jaren verdwijnen duizenden arbeidsplaatsen bij UWV. Structureel krimpen we en we zetten in op duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers en uitstroom naar werk elders. Zo willen we waar mogelijk boventalligheid voorkomen. Tegelijkertijd moeten we steeds weer klaar staan om onverwachte werkdruk op te vangen, bijvoorbeeld in verband met toenemende werkloosheid. Dat vergt grote flexibiliteit van medewerkers en organisatie.

Vergeleken met eind 2011 is het aantal medewerkers gedaald met 245 medewerkers (63 fte’s). Onder invloed van de economische crisis is er sinds een aantal maanden echter weer sprake van een – tijdelijke – stijging. Van het ministerie van SZW hebben we extra budget gekregen voor tijdelijke extra capaciteit om het als gevolg van de economische crisis snel groeiende aantal klanten op te vangen. Op dit moment hebben we ruim 380 extra medewerkers ingezet voor de uitkeringsverzorging en 300 extra medewerkers voor de begeleiding van werkzoekenden. We volgen de volumecijfers nauwlettend en zetten zo nodig nog meer capaciteit in. Het ministerie van SZW heeft ons daarnaast in augustus extra budget toegekend om de overgang op digitale dienstverlening zo soepel mogelijk te laten verlopen. In 2013 en 2014 zetten we daarmee nog eens ruim 200 extra mensen in voor de begeleiding van minder digivaardige klanten in de vestigingen. Op deze tijdelijke plekken zetten we zoveel mogelijk medewerkers in voor wie elders in de organisatie werk is weggevallen. Waar nodig doen we daarnaast een beroep op tijdelijke krachten. Het aantal tijdelijke medewerkers is toegenomen met 283.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Personeelsverloop tot en met 2012

Personeelsverloop tot en met 2012

Op 31 decemer 2012 hadden we 19.284 medewerkers (16.582 fte’s) in dienst. De tabel toont het personeelsverloop sinds 2003.

Lees verder