Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Divers personeelsbestand

We hebben oog voor de verschillen tussen mensen en willen de positieve kanten daarvan benutten. We streven naar diversiteit in ons personeelsbestand en bij de werving van nieuwe medewerkers is diversiteit een van onze uitgangspunten.

UWV wil dat vrouwen in 2015 een derde van de leidinggevende posities op alle managementniveaus vervullen. Eind 2012 was 51 procent van de UWV’ers vrouw; het aantal vrouwen in het eerste en tweede echelon is 25 procent en in het derde en vierde echelon 33 procent.

In 2012 heeft UWV voor de derde keer de Annette Dümig prijs uitgereikt. De prijs gaat naar het beste idee om de doorstroming van vrouwen binnen UWV te bevorderen. Deze keer ging de prijs naar het plan Aan de top? Neem een vrouw mee! Kern hiervan is dat een topman of topvrouw binnen UWV een ambitieuze vrouw introduceert in zijn of haar netwerk, waardoor deze vrouw zelf een netwerk van nieuwe relaties op hoog niveau krijgt en haar zichtbaarheid vergroot. Het programma loopt inmiddels en ruim twintig UWV-vrouwen zijn gematcht met een topman of topvrouw.

Mensen die moeite hebben weer aan het werk te komen geven we de kans om zich bij de afdeling Klantencontact te ontwikkelen. Onder mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt verstaan we mensen die langer dan 6 maanden onvrijwillig buiten het arbeidsproces hebben gestaan. In 2012 zijn bij Klantencontact 114 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt gestart.

Sinds enkele jaren stellen wij Wajongers in de gelegenheid om binnen onze organisatie te werken op een werkervaringsplaats. Dit jaar werkten in 2012 in totaal 82 Wajongers binnen onze organisatie op werkervaringsplaatsen, van wie 21 op het hoofdkantoor en 61 in de regio. Werkervaringsplaatsen hebben een tijdelijk karakter. We willen de inzetbaarheid van Wajongers binnen UWV verduurzamen door ook vaste arbeidsplaatsen te creëren voor deze doelgroep. Inmiddels zijn de eerste Wajongers gestart op nieuwe duurzame werkplekken. We zorgen daarbij voor begeleiding van de Wajongers en van de directe collega's en managers op de werkvloer. Daarnaast blijven we werkervaringsplaatsen beschikbaar stellen.

UWV wil behalve van de kennis en ervaring van de 45-plussers binnen de organisatie ook meer gebruik maken van de inbreng van jongere medewerkers. In 2012 hebben we 711 medewerkers (655 fte’s) aangenomen die jonger waren dan 35 jaar. Driekwart van hen was vrouw.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen