Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Samenwerking UWV en Belastingdienst in de loonaangifteketen

De loonaangifteketen is het samenwerkingsverband van UWV en Belastingdienst op het terrein van de heffing van belasting en premies en het verzamelen, verwerken en verstrekken van gegevens rond de arbeidsverhouding van werknemers. Ongeveer 130 miljard euro belasting- en premieopbrengsten, meer dan 60 procent van alle ontvangsten van de Belastingdienst, komt binnen via de loonaangiften die werkgevers, uitkeringsinstanties en pensioenverstrekkers indienen. UWV verstrekt op basis van de loonaangiftegegevens maandelijks tussen de 1,2 en 1,5 miljoen uitkeringen in het kader van de WW en de arbeids(on)geschiktheidswetten. Jaarlijks vinden meer dan 20 miljard gegevens hun weg naar een grote schare afnemers.

De loonaangifteketen draagt bij aan het realiseren van administratieve lastenverlichting en lagere uitvoeringskosten. De gegevens die de keten voortbrengt, worden onder meer gebruikt om het voor burgers gemakkelijker te maken om aan hun verplichtingen te voldoen en rechten te claimen. Voorbeelden zijn de vooringevulde aangifte en de digitale intake voor WW'ers op basis van gegevens uit de Polisadministratie.

Sinds het bereiken van de fase van de stabiele loonaangifteketen per 2010, wordt gewerkt aan een robuustere keten. De belangrijkste kenmerken zijn dat de loonaangifteketen daarmee wijzigingsbestendiger, flexibeler en eenvoudiger wordt. Om te komen tot verdere vereenvoudiging is de Wet Uniformering Loonbegrip met ingang van 1 januari 2013 ingevoerd. Deze wet neemt verschillen weg tussen het loonbegrip dat wordt gebruikt voor de sociale verzekeringen en het loonbegrip voor de Loonbelasting.

In 2012 hebben UWV en Belastingdienst een gezamenlijke visie vastgesteld op gegevenskwaliteit in de loonaangifteketen. In deze visie komen met name preventief werken en het versterken van de samenwerking met inhoudingsplichtigen en hun adviseurs, op basis van vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid, aan de orde. Gegevenskwaliteit is essentieel nu de gegevens uit de Polisadministratie steeds breder worden gebruikt. Het nieuwe dagloonbesluit maakt het bijvoorbeeld mogelijk de dagloonvaststelling op basis van de polisgegevens verregaand te automatiseren. Ook is het mogelijk loon dat is genoten tijdens een WIA-uitkering, op basis van de loongegevens in de Polisadministratie met die uitkering te verrekenen.

In 2012 is een onderzoek gestart naar de mogelijkheid om meer pensioenfondsen aan te sluiten op de Polisadministratie. Verder is een verkenning uitgevoerd naar de doorontwikkeling van de polisadministratie naar de Basisregistratie Lonen, Arbeids- en Uitkeringsverhoudingen.

Hoewel we op weg zijn naar de robuustere loonaangifteketen, is de stabiliteit van de keten niet vanzelfsprekend. Deze blijft voortdurend aandacht vragen.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen