Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Sectorale arbeidsmarktinformatie

In een sterk veranderende arbeidsmarkt is het belangrijk om te weten waar tekorten en overschotten te verwachten zijn. Met deze kennis is het mogelijk om enerzijds lang openstaande vacatures en anderzijds werkloosheid te voorkomen. UWV gaat daarom samen met werkgevers- en werknemersorganisaties in sectoren en met arbeidsmarktdeskundigen van in ieder geval 20 sectoren sectorbeschrijvingen maken.

Het sectorproject is april dit jaar van start gegaan. Het project wordt begeleid door een klankbordgroep, die UWV bijstaat bij de inrichting en uitvoering van het sectorproject. In deze klankbordgroep zijn de landelijke sociale partners, de VNG, de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en UWV vertegenwoordigd. Daarnaast worden sectortafels georganiseerd, om te peilen waar de informatiebehoeften liggen, welke informatie daarvoor beschikbaar is en om een duiding te krijgen van belangrijke ontwikkelingen vanuit het perspectief van de sector. Bij een eerste serie van 5 sectortafels waren in totaal 140 arbeidsmarktdeskundigen betrokken. De inhoud van de uiteindelijke sectorbeschrijvingen wordt intensief afgestemd met deze sectordeskundigen.

De sectorbeschrijvingen bieden een actueel beeld van de ontwikkeling van de werkgelegenheid, van de vacatures, van het arbeidsaanbod, van overschotten en tekorten en van kansen en mogelijkheden. Ook bieden ze inzicht in trends op de landelijke en regionale arbeidsmarkt, in de arbeidsmarktbewegingen en in de samenstelling van werkgelegenheid. In 2013 zullen in ieder geval 20 sectorbeschrijvingen worden opgesteld, in het najaar verschijnt een overkoepelende rapportage. Daarnaast stellen we enkele beschrijvingen op over beroepen die in meerdere sectoren voorkomen. Het is de bedoeling de sectorbeschrijvingen jaarlijks te actualiseren. De sectoranalyses worden tot medio 2014 gefinancierd door het ministerie van SZW. Continuering van deze subsidie is afhankelijk van de uitkomsten van een evaluatie van de sectorbeschrijvingen.

We hebben in 2012 ook voorbereidingen getroffen om in het voorjaar van 2013 een portal en een app te lanceren met arbeidsmarktinformatie. De portal ontsluit regionale en sectorale arbeidsmarktinformatie en biedt naast uitgebreide rapportages en UWV data over de Nederlandse arbeidsmarkt ook beknopte overzichten en nieuwe verrijkingsbronnen van arbeidsmarktdata. De app ontsluit voor de 35 arbeidsmarktregio's informatie over vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Deze app is vooral bedoeld voor mensen die de regionale arbeidsmarkt als werkveld hebben. Dat varieert van bestuurders, beleidsmakers, managers en onderzoekers tot mensen in de uitvoering op het gebied van arbeidsbemiddeling en re-integratie.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen