Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Kwaliteitszorg

UWV heeft in 2012 een nieuwe kwaliteitsvisie vastgesteld, waarin de kwaliteit van de dienstverlening de primaire verantwoordelijkheid is van het lijnmanagement. Dat heeft ook gevolgen voor de medewerkers: hiermee komt een aantal verbijzonderde functies op het gebied van kwaliteit te vervallen. UWV heeft in de nieuwe kwaliteitsvisie ook gekozen voor een model om de organisatiekwaliteit te borgen. Het bestaande gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem op basis van ISO 9001:2008 is hierin verankerd. Nieuw in het model is de introductie van de zogeheten peerreviews, waarin gebruik wordt gemaakt van de deskundigheid van beroepsgenoten om te leren en te verbeteren.

Ook in 2012 is onze organisatie onderworpen aan een externe auditcyclus, gericht op het kwaliteitsmanagementsysteem. De certificering van UWV is herbevestigd. Sinds enkele jaren hanteert UWV de methode Lean Six Sigma als leidende verbeteraanpak. ‘Meten is weten’ is de basis van deze methode, die ervan uitgaat dat processen pas goed beheersbaar zijn als bekend is hoe elk proces verloopt en als onderzocht wordt wat de klant precies wil. De resultaten zijn aansprekend, bijvoorbeeld waar het gaat om het verbeteren van doorlooptijden, het besparen op uitvoeringskosten en het verhogen van de klant- en medewerkertevredenheid. In 2012 zijn we gestart met het doorvoeren van Lean Transformaties, waarbij niet alleen het werkproces, maar ook de rol van manager en medewerker daarin centraal staat. UWV telde eind 2012 11 Blackbelts, 168 Greenbelts, 9 Bluebelts en 38 Orangebelts. Er waren op dat moment 6 Blackbelts en 14 Bluebelts in opleiding.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen