Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Digitaliseren en automatiseren dankzij vereenvoudiging

Met eenvoudigere wet- en regelgeving kunnen we de regels beter uitleggen aan onze klanten. Bovendien kunnen we onze werkprocessen daarmee verder digitaliseren en automatiseren. En dat helpt ons om onze besparingsdoelstellingen te halen. In 2012 hebben we overlegd met het ministerie over de voorstellen die we in 2011 hebben gedaan. Veel van deze voorstellen zijn per 1 januari 2013 vastgelegd in de Wet vereenvoudiging regelingen Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Eén van de meest in het oog springende onderdelen van de Wet vereenvoudiging is de Startersregeling. WW’ers kunnen daarvoor kiezen als ze een eigen bedrijf beginnen. Vanaf 1 januari 2013 verandert deze regeling: de eerste 6 maanden wordt standaard 29 procent op de uitkering in mindering gebracht, in plaats van een inkomstenverrekening achteraf. Per 1 september 2013 worden de huidige regelingen voor werkloosheid als gevolg van onwerkbaar weer en als gevolg van werktijdverkorting samengevoegd tot 1 calamiteitenregeling. Verder zijn per 1 januari 2013 voor de WW de uitkeringsvaststelling, de fictieve opzeggingstermijn en de doelgroep voor inkomstenverrekening aangepast. Per 1 juni 2013 worden de regels voor dagloonvaststelling WW, ZW en Wazo vereenvoudigd.

 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen