Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Risicoprofielen

Op dit moment gebruiken UWV en de gemeenten uiteenlopende instrumenten om de kenmerken van hun klanten in kaart te brengen en daarmee risico’s voor regelovertreding in een vroegtijdig stadium te detecteren. De vraag is of er mogelijkheden zijn om te komen tot uniformering – of juist specificering – van de gebruikte klantprofielen en risicomodellen.

In 2012 hebben we overleg gevoerd met de Regionale Coördinatiepunten Fraudebestrijding (RCF) en Divosa over mogelijkheden om risicoprofielen uit te wisselen. Conclusie was dat gemeenten vaker gebruik kunnen maken van concrete klantinformatie van UWV als iemand overgaat van de WW naar de WWB. Een andere conclusie is dat er voldoende samenwerkingsverbanden zijn waarbinnen kennisuitwisseling kan plaatsvinden.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen