Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Fraudemeldpunt medische fraude

Niet alleen onze werkcoaches letten strenger op of klanten de regels wel naleven, ook onze verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen doen dat. In 2012 is een richtlijn voor verzekeringsartsen opgesteld voor het omgaan met een vermoeden van fraude. Ook is begin 2012 een meldpunt ingericht. Eind 2012 waren hier 98 meldingen van vermoedens van medische fraude binnengekomen.

Bij medische fraude beweert iemand ziek te zijn, om zo een uitkering te krijgen. Daarbij is ook bijna altijd een externe medische deskundige betrokken. In 15 gevallen hebben we op basis van de melding besloten tot het uitvoeren van een herbeoordeling. UWV heeft bij de ministeries van SZW en VWS aangegeven dat voor effectieve handhaving in de wet SUWI een beperkte aanpassing van het medisch beroepsgeheim nodig is.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen