Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Efficiëntere inzet verzekeringsartsen

We hebben in 2012 een aantal maatregelen getroffen om het tekort aan verzekeringsartsen in de komende jaren op te lossen. Een actieve werving heeft geleid tot het aantrekken van nieuwe verzekeringsartsen (37 fte). Daarnaast bereiden we maatregelen voor om de efficiency van met name de professionals in de uitvoering te verhogen.

We werken bijvoorbeeld aan meer compacte rapportages voor WIA, WAO en Ziektewet. Ook hebben we veel energie gestoken in pilots waarbij verzekeringsartsen een aantal van hun taken delegeren. Daarbij doet een sociaal-medisch verpleegkundige of medisch secretaresse onder verantwoordelijkheid van de verzekeringsarts werk dat de arts voorheen veelal zelf deed. Zo kunnen we de artsen inzetten waar ze de hoogste toegevoegde waarde hebben. Artsen ervaren de taakdelegatie als een verrijking van hun werk. Op basis van de resultaten in de pilots hebben we besloten om taakdelegatie binnen de uitvoering zo breed mogelijk in te voeren, in ieder geval voor de duur van 3 jaar.

Ook hebben we onderzocht in hoeverre vereenvoudiging en aanpassing van regelgeving kan leiden tot een efficiƫntere inzet van middelen. Te denken valt aan het uitvragen van medische gegevens bij de klant in plaats van bij medisch behandelaars. Momenteel onderzoeken we wat het kan opleveren als dit op basis van vrijwilligheid plaatsvindt.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen