Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Ervaringen van (ex-)kankerpatiënten met de WIA beoordeling

In 2005 heeft de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) een meldactie gehouden onder haar achterban. Aanleiding was de WAO-herbeoordelingsoperatie die eind 2004 bij UWV was gestart. Eén van de conclusies op basis van de ontvangen meldingen was dat verzekeringsartsen in hun beoordeling meer aandacht zouden moeten schenken aan vermoeidheid na kanker. De NFK en UWV hebben vervolgens overleg gevoerd over verschillende inhoudelijke thema’s die een rol spelen bij de beoordeling van (ex)kankerpatiënten. Dit heeft geleid tot een experiment met een consulent verzekeringsarts oncologie en de ontwikkeling van een nascholingscursus voor verzekeringsartsen van UWV.

Om vast te stellen hoe (ex)kankerpatiënten de WIA-beoordeling nu ervaren, hebben de NFK en UWV gezamenlijk een enquête gehouden onder deze groep. Het ging daarbij om patiënten die in het kader van een WIA-beoordeling een gesprek hebben gehad met een verzekeringsarts. Uit de enquête kwam naar voren dat klanten vooral waarde hechten aan het inlevingsvermogen en de medische kennis van de verzekeringsarts. Daarnaast is het zaak dat de arts rekening houdt met de verwachtingen van de klant zelf over de uitslag van het gesprek. 80 procent van de deelnemers gaf aan tevreden te zijn over het beoordelingsgesprek. Gemiddeld gaven zij de verzekeringsartsen een 6,7. Ongeveer 80 procent was het eens met de uitslag van de mate van arbeidsongeschiktheid. De uitkomsten van deze enquête worden meegenomen in mogelijke kwaliteitsverbeteringen van het sociaal medisch handelen.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

"Nascholing verbeterde de beoordeling van kankerpatiënten"

"Nascholing verbeterde  de beoordeling van  kankerpatiënten"

Interview met Laurence Maes (34), teamleider Belangenbehartiging bij de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties, over de samenwerking met UWV bij de sociaal-medische beoordeling van (ex-)kankerpatiënten.

Lees verder