Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Promotieonderzoeken KCVG

Op 27 juni 2012 is Sylvia Vermeulen als eerste verzekeringsarts binnen het Kennsicentrum Verzekerkingsgeneeskunde (KCVG) gepromoveerd. Haar proefschrift richt zich op een nieuw ontwikkeld participatief re-integratieprogramma voor uitzendkrachten en werklozen die 2 tot 8 weken verzuimen vanwege klachten aan het houding- en bewegingsapparaat. Om de kansen op terugkeer naar werk voor deze kwetsbare groep vangnetters te vergroten heeft Vermeulen de zogeheten Participatieve Werkmethode, die voor zieke werknemers reeds effectief is gebleken, aangepast op de doelgroep. De methode betrekt de vangnetters actief bij hun re-integratieproces door ze samen met een arbeidsdeskundige en een procesbegeleider van UWV een plan van aanpak te laten maken. In dat plan worden alle knelpunten en kansen voor re-integratie in kaart gebracht. Vervolgens worden oplossingen gezocht en biedt UWV, in samenwerking met uitzendbureaus en re-integratiebureaus, passende werkervaringsplekken aan.

Uit het onderzoek van Vermeulen blijkt dat vangnetters die re-integreren met behulp van de Participatieve Werkmethode gemiddeld 138 dagen sneller aan het werk komen dan vangnetters die dat niet doen. Ook blijkt dat iets meer dan de helft van de vangnetters met een door UWV gesubsidieerde werkervaringsplek na afloop van de re-integratie een arbeidsovereenkomst krijgt. Ondanks het positieve resultaat is inzet van de Participatieve Werkmethode voor de onderzochte groep vangnetters niet winstgevend: de interventie kost meer dan de gebruikelijke zorg. Naar aanleiding van deze studie zijn in 2012 twee nieuwe studies gestart om te onderzoeken of de Participatieve Werkmethode wel ingezet kan worden voor 2 andere groepen: vangnetters die zijn behandeld voor een oncologische aandoening en vangnetters met psychische klachten.

Op 29 januari 2013 promoveert de tweede verzekeringsarts, Feico Zwerver.

 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen