Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Onderzoek interne jobcoach

Sinds 1 januari 2011 voert UWV het ‘Onderzoek Interne Jobcoach’ uit. De werkgever bepaalt daarbij of hij jobcoaching in eigen beheer uitvoert, het uitbesteedt aan een externe jobcoachorganisatie of kiest voor een combinatie van beide mogelijkheden. Bij het onderzoek waren 95 werkgevers betrokken die voor 280 werknemers begeleiding krijgen. Een extern onderzoeksbureau heeft in januari 2013 een evaluatie van de pilot afgerond. Op de uitkomsten komen we terug in het verslag over de eerste 4 maanden van 2013.

De regeling vloeit voort uit de motie Ortega-Martijn waarin de regering is verzocht ‘te bevorderen dat interne jobcoaches worden ingezet en te bezien hoe re-integratiemiddelen hiertoe eventueel herschikt dienen te worden’. Uitgangspunt voor de toepassing van de regeling is dat het gaat om de begeleiding van (een of meerdere) werknemers met een structurele functionele beperking, van wie UWV heeft vastgesteld dat zij aangewezen zijn op persoonlijke ondersteuning.

Het onderzoek liep tot eind 2012. SZW en UWV willen het onderzoek met een jaar verlengen. Het ministerie van SZW is inmiddels bezig met de voorbereiding van een structurele (juridische) inbedding van de interne jobcoach. De inwerkingtreding daarvan wordt niet voorzien vóór 1 januari 2014. Als de verlenging van het onderzoek officieel is gepubliceerd, dan kunnen naast de bestaande deelnemende werkgevers ook andere werkgevers een aanvraag indienen. Als gevolg van in 2011 doorgevoerde wijzigingen in het protocol Jobcoach is ook hier de duur van jobcoaching maximaal drie jaar. Naar aanleiding daarvan zijn er signalen gekomen van bedrijven die, in een private Wsw-setting, Wajongers aan het werk hebben. Deze werknemers hebben langdurige en in sommige gevallen zelfs permanente begeleiding nodig. De verlenging van het onderzoek maakt het voor deze zogenoemde ‘Wajong-georiënteerde werkgevers’ ook mogelijk om een vorm van collectieve ondersteuning te verkrijgen voor deze Wajongers. Een of meer interne jobcoaches begeleiden dan meerdere Wajongers bij dezelfde werkgever.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Ontwikkeling werkende Wajongers

Ontwikkeling werkende Wajongers

We slagen er steeds beter in om Wajongers aan een baan te helpen. In 2012 vonden 7.200 Wajongers mede dankzij onze inspanningen een baan. De tabel toont de ontwikkeling hierin.

Lees verder