Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Rechtmatigheid Europese aanbestedingen

UWV hanteert het strikt volgen van de regels van Europese aanbesteding als uitgangspunt. Elke afwijking van deze regel is door het betreffende bedrijfsonderdeel gemotiveerd voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Dit heeft ertoe geleid dat wij een onrechtmatigheid aan inkopen onderkennen van 31,0 miljoen euro. Dat is 0,13 procent van de totale lasten (2011: 14,5 miljoen euro, ofwel 0,06% van de totale lasten). Hiervan is een bedrag van circa 27,0 miljoen euro door de Raad van Bestuur geaccordeerd als noodzakelijk voor een ongestoorde bedrijfsvoering.

We hebben de volgende verbetermaatregelen ingezet om de rechtmatigheid van de aanbestedingen verder te verbeteren:

  • We hebben het beleid ten aanzien van inhuur van externen aangepast. Dit impliceert dat de regels ten aanzien van de verwerving, de verlenging en de maximale inhuurtermijn zijn aangescherpt.
  • Een omvangrijke ICT-aanbestedingsprocedure voor de kantoorautomatisering van Werkplek en Netwerkdiensten is voltooid. In juli 2012 is het contract daarvoor met de leverancier afgesloten. Op het gebied van dienstverlening waarvoor een (rechtmatig) contract ontbreekt, vindt doorlopend intern overleg plaats. Dit moet leiden tot rechtmatige overeenkomsten. 
  • De registratie van contractgegevens in de contractenadministratie wordt verbeterd. Uiterlijk 1 juni 2013 zal de contractmodule worden vervangen door een andere module, waardoor de contractgegevens één op één zijn gekoppeld aan de verplichtingenadministratie(bestel-, order- en facturatieproces). Het komt voor dat UWV gemotiveerd kiest voor een langere looptijd dan 48 maanden.
  • In uitzonderlijke gevallen besluit de Raad van Bestuur onrechtmatige contracten te verlengen, om verstoringen in de bedrijfsvoering te voorkomen.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Financiële rechtmatigheid

Financiële rechtmatigheid

De rechtmatigheid als geheel over het verslagjaar 2012 was 99,0 procent. Dat betekent een beperkte daling ten opzichte van het verslagjaar 2011 (99,1 procent).

Lees verder