Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Raad van Bestuur

De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de minister van SZW, telkens voor een periode van vijf jaar. In 2012 was de Raad als volgt samengesteld, met vermelding van de nevenfuncties eind 2012:

De heer mr. drs. B.J. (Bruno) Bruins (1963), voorzitter sinds 1 januari 2012

 • Lid Comité van Aanbeveling Willem-Alexander Kinderfonds
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Zeldzame Ziekten Fonds
 • Lid Raad van Advies Stichting Instituut Gak
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Staedion, Den Haag
 • Voorzitter Raad van Toezicht Nationale Databank Wegverkeergegevens
 • Lid Raad van Commissarissen GZ Zorg Den Haag
 • Voorzitter R.G. Ruijsstichting Den Haag
 • Lid College van Bestuur Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte Den Haag
 • Voorzitter Stichting Ondernemersgala Den Haag
 • Lid Adviesraad RAI-vereniging
 • Lid Algemeen Bestuur Nederlandse–Vlaamse Accreditatieorganisatie

 

  Mevrouw drs. J.P.M. (José) Lazeroms (1964), lid sinds 1 januari 2012

  • Lid Gateway Advies Board
  • Lid Raad van Advies OMO Scholengroep Tongerlo

  De heer A. (Fred) Paling MBA (1962), lid sinds 1 juli 2010

  • Lid bestuur Stichting SOSV Opleidingen B.V.
  • Lid Raad van Advies Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA)

  De Raad van Bestuur stelt de missie, de ambities, de normen en waarden en de strategie van UWV vast. De Raad besluit over de centrale kaders van de bedrijfsvoering, gericht op een klantvriendelijke, doelmatige en rechtmatige uitvoering van de sociale verzekeringswetten. De Raad van Bestuur vergadert wekelijks.

  In de Groepsraad bespreekt de Raad van Bestuur tweewekelijks met de directeuren de prestaties in de uitvoering en de voorbereidingen op het gebied van strategie en beleid. Verder zijn er thematische bijeenkomsten met de brede top van het bedrijf. Eenmaal per maand belegt de Raad van Bestuur een bijeenkomst van één dagdeel waarin de Raad de voortgang van de belangrijkste projecten volgt en waarin ruimte is voor een meer beschouwende, richtinggevende bespreking van actuele en opkomende thema’s.

  We houden ons aan de principes van de Code goed bestuur publieke dienstverleners van de Handvestgroep Verantwoorden. UWV kent geen Raad van Toezicht of Raad van Advies. In de Wet Suwi is onafhankelijk toezicht geregeld. Dit wordt uitgevoerd door de Inspectie SZW.

  Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

  Opties: print e-mailen