Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Controleorganen UWV

UWV beschikt over een eigen accountantsdienst. Deze dienst heeft een onafhankelijke positie. De accountantdienst beoordeelt de interne beheersmaatregelen en de bedrijfsvoering van UWV, inclusief de rechtmatigheid van het handelen van de organisatie. De accountantsdienst legt de resultaten van de onderzoeken voor aan het verantwoordelijke management en aan de Raad van Bestuur. Iedere 4 maanden maakt de accountantsdienst een samenvattende rapportage voor de Raad van Bestuur. Voor de minister van SZW controleert de accountantsdienst de jaar­rekening van UWV, alsmede de verantwoording over gegevensver­werking en de verantwoording over de beveiliging van elektronische voorzieningen SUWI.

Ernst & Young Accountants voorziet als externe accountant van UWV de in de publieksversie van het jaarverslag opgenomen jaarrekening van een verklaring. De externe accountant rapporteert aan de Raad van Bestuur.

De Inspectie Werk & Inkomen (onderdeel van de Inspectie SZW) is namens de minister toezichthouder op de taakuitvoering door UWV.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Financiële rechtmatigheid

Financiële rechtmatigheid

De rechtmatigheid als geheel over het verslagjaar 2012 was 99,0 procent. Dat betekent een beperkte daling ten opzichte van het verslagjaar 2011 (99,1 procent).

Lees verder