Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Aandacht voor stakeholders

Door onze samenwerking met andere dienstverleners zowel op landelijk als regionaal niveau te versterken, kunnen we meer betekenen voor onze klanten. We zoeken steeds vaker contact met onze relaties in het politieke en maatschappelijke domein.

Met het oog op de forse bezuinigingen en de daarmee samenhangende beleidswijzigingen passen we onze dienstverlening de komende jaren aan. We vinden het cruciaal om daarvoor met alle betrokken partijen nauw contact te houden. We intensiveren daarom de banden met de voor UWV belangrijkste bestuurlijke en beleidsmatige stakeholders. Dat zijn onder meer gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties, de VNG, de Vaste Kamercommissie SZW, de Cliëntenraden en de Nationale ombudsman. Uiteraard blijft de band met het ministerie van SZW wezenlijk. Met al deze stakeholders houden we structureel contact.

We vinden het belangrijk dat onze stakeholders beter op de hoogte zijn van onze activiteiten. Daarom nodigen we zowel leidinggevenden als medewerkers van onze stakeholders uit om werkbezoeken aan UWV af te leggen. Met het Nederlands Genootschap voor Sociale Zekerheid (NGSZ) organiseren we Sociale Zekerheidspoorten in Nieuwspoort in Den Haag. Daar wisselen we met de belangrijkste stakeholders van gedachten over actuele onderwerpen op het gebied van de sociale zekerheid.

Partijen 'in de buurt van UWV' informeren we met twee publicaties over onze visie, missie en ambitie en over de manier waarop we daar invulling aan geven. Eind 2011 ontvingen de stakeholders al UWV Focus 2012, waarin we onze plannen voor 2012 schetsten. In het voorjaar van 2012 volgde UWV aan het werk 2011, waarin we op hoofdlijnen terugblikten op de belangrijkste ontwikkelingen en prestaties in 2011. Met UWVMagazine, dat 4 maal per jaar verschijnt, houden we onze relaties op de hoogte van ontwikkelingen die ons werkveld raken. Het blad is een platform voor bestuurders, beleidsmakers, HRM’ers en andere professionals die werkzaam zijn in de sociale zekerheid. UWVMagazine behandelt vraagstukken over bijvoorbeeld de relatie tussen arbeid en gezondheid, re-integratie, de arbeidsmarktpositie van kwetsbare groepen en de naleving en handhaving van regels en plichten.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen