Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Relatie met ministerie van SZW

UWV is een zelfstandig bestuursorgaan en valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van SZW. We leggen aan de minister verantwoording af over de beleidskeuzes die we maken en over de manier waarop we overheidsbeleid uitvoeren. Dat gebeurt via viermaandelijkse verslagen en het wettelijk jaarverslag. De minister en de Raad van Bestuur bespreken periodiek de stand van zaken in de uitvoering. Op ambtelijk niveau zijn er dagelijks contacten tussen UWV en het ministerie. Zeker in een verkiezingstijd, met kabinetsformatie, houden we contact met het ministerie om tijdig zicht te krijgen op besluiten die invloed hebben op onze taken. Het kabinet Rutte II heeft belangrijke koerswijzigingen aangekondigd die UWV nieuwe taken bieden zoals de Participatiewet, aanpassing van de ontslagprocedure en de invoering van een quotumregeling voor arbeidsgehandicapten. Die handschoen pakken we op.

Bij de ontwikkeling van beleid en de vertaling van beleid in wetgeving kunnen we onze kennis en ervaring vroegtijdig inbrengen. Een belangrijk aandachtspunt van UWV is de praktische uitvoerbaarheid van nieuwe wet- en regelgeving. Ook willen we het beleid kunnen uitleggen aan burgers en bedrijven. Wij dringen daarbij aan op eenvoudiger regels. Die zijn goed voor de burger én voor UWV. Als slotstuk van onze betrokkenheid bij de ontwikkeling van wet- en regelgeving brengen wij een formele uitvoeringstoets uit aan de minister. In die toets geven wij aan of, en zo ja vanaf wanneer, de nieuwe regelgeving uitvoerbaar, uitlegbaar en handhaafbaar is. Ook geven we aan wat de gevolgen zijn voor de uitvoeringskosten.

Op basis van aanbevelingen uit 2010 van een door de minister ingestelde commissie hebben het ministerie en UWV de sturings- en samenwerkingsrelatie opnieuw gedefinieerd, rekening houdend met ieders taken en verantwoordelijkheden. De overlegstructuur is gestroomlijnd en de informatievoorziening in het kader van verantwoording en sturing is vereenvoudigd.
Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen