Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Uitkeringen

Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is een van de kerntaken van UWV. Bijna 1,3 miljoen mensen ontvangen gedurende kortere of langere tijd een uitkering van ons. Zij kunnen rekenen op een betrouwbare en snelle uitkeringsverzorging. In 2012 verstrekten we in totaal 21,1 miljard euro aan uitkeringen (2011: 20,6 miljard euro).

In de volgende tabel staan de volumeontwikkelingen van de belangrijkste wetten die UWV uitvoert.

  2012 2011 %
WW      
Nieuwe uitkeringen 502.500 414.000 21%
Beëindigde uitkeringen 432.200 407.900 6%
Lopende uitkeringen 340.200 269.900 26%
       
WIA      
Nieuwe uitkeringen 33.900 37.900 -11%
Beëindigde uitkeringen 10.800 9.800 10%
Lopende uitkeringen 161.700 138.400 17%
       
WAO      
Nieuwe uitkeringen 2.200 3.100 -30%
Beëindigde uitkeringen 39.900 45.500 -12%
Lopende uitkeringen 406.200 443.900 -9%
       
WAZ      
Nieuwe uitkeringen 200 200 0%
Beëindigde uitkeringen 3.700 4.600 -19%
Lopende uitkeringen 22.500 26.000 -13%
       
Wajong      
Nieuwe uitkeringen 15.300 16.300 -6%
Beëindigde uitkeringen 5.100 5.200 -2%
Lopende uitkeringen 226.500 216.200 5%
       
ZW*      
Nieuwe uitkeringen 260.400 273.400 -5%
Beëindigde uitkeringen 347.100 370.400 -6%
Lopende uitkeringen 99.600 100.100 -1%
       
Wazo (excl. ZEZ)      
Nieuwe uitkeringen 135.100 137.400 -2%
Beëindigde uitkeringen 141.100 144.200 -2%
Lopende uitkeringen 41.900 42.700 -2%
  2012
WW  
Nieuwe uitkeringen 502.500
Beëindigde uitkeringen 432.200
Lopende uitkeringen 340.200
   
WIA  
Nieuwe uitkeringen 33.900
Beëindigde uitkeringen 10.800
Lopende uitkeringen 161.700
   
WAO  
Nieuwe uitkeringen 2.200
Beëindigde uitkeringen 39.900
Lopende uitkeringen 406.200
   
WAZ  
Nieuwe uitkeringen 200
Beëindigde uitkeringen 3.700
Lopende uitkeringen 22.500
   
Wajong  
Nieuwe uitkeringen 15.300
Beëindigde uitkeringen 5.100
Lopende uitkeringen 226.500
   
ZW*  
Nieuwe uitkeringen 260.400
Beëindigde uitkeringen 347.100
Lopende uitkeringen 99.600
   
Wazo (excl. ZEZ)  
Nieuwe uitkeringen 135.100
Beëindigde uitkeringen 141.100
Lopende uitkeringen 41.900
* Exclusief ziekmeldingen die in verband met gehanteerde wachtdagen niet tot een uitkering hebben geleid. 


Het aantal WW-uitkeringen in 2012 steeg in vergelijking tot 2011 met 26 procent tot 340.200. We kenden 21 procent meer nieuwe WW-uitkeringen toe dan in 2011; het aantal beëindigde WW-uitkeringen steeg met 6 procent.

De WAO en de WAZ zijn aflopende regelingen. Bij de WAO daalde het aantal uitkeringen met 9 procent, bij de WAZ zelfs met 13 procent. Bij de WIA steeg het aantal uitkeringen daarentegen met 17 procent, bij de Wajong was de stijging 5 procent. Het aantal toegekende Ziektewet-uitkeringen daalde met 5 procent. Voor de Wazo (uitkering tijdens zwangerschap-, pleegzorg- of adoptieverlof) zijn 2 procent minder uitkeringen toegekend dan in 2011.


Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Financiële rechtmatigheid

Financiële rechtmatigheid

De rechtmatigheid als geheel over het verslagjaar 2012 was 99,0 procent. Dat betekent een beperkte daling ten opzichte van het verslagjaar 2011 (99,1 procent).

Lees verder