Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Volumeontwikkelingen in 2013

Als gevolg van de economische crisis krijgen steeds meer mensen te maken met werkloosheid en de daaruit voortvloeiende inkomensachteruitgang. In de eerste 8 maanden van 2013 zijn 24% meer aanvragen voor een WW-uitkering ingediend dan in de eerste 8 maanden van 2012 (406.000 tegenover 326.000). Dat betekende fors meer werk voor UWV.

In totaal kenden we 405.100 nieuwe WW-uitkeringen toe, 23% meer dan in de eerste 8 maanden van 2012. Eind augustus 2013 was het aantal lopende WW-uitkeringen ten opzichte van eind 2012 met 59.300 toegenomen tot 399.300. 40% van de WW’ers is overigens binnen 3 maanden weer uit de WW gestroomd.

Wij streven ernaar alle uitkeringsgerechtigden tijdig te voorzien van een uitkering. UWV heeft door de sterke toename van het aantal uitkeringen meer werk te doen. Toch zijn we erin geslaagd de tijdige betaling van WW-uitkeringen op een hoog niveau te handhaven.

In de eerste 8 maanden van 2013 ontvingen we iets minder WIA-aanvragen: 39.400 tegenover 39.500 in de eerste 8 maanden van 2012. Het aantal nieuwe WIA-uitkeringen is gestegen van 21.600 in de eerste 8 maanden van 2012 naar 24.400 in de eerste 8 maanden van 2013. Deze stijging houdt voor een belangrijk deel verband met een wijziging in de telmethodiek in de loop van 2012. Dit had een (eenmalig) verlagend effect op het aantal nieuwe uitkeringen in 2012.

Voor de Wajong ontvingen we meer aanvragen: 18.400 in de eerste 8 maanden van 2013 tegenover 16.900 in de eerste 8 maanden van 2012. Een duidelijke oorzaak hiervoor is nog niet aan te wijzen, mogelijk heeft deze ontwikkeling te maken met de slechte situatie op de arbeidsmarkt. Dit gegeven, en de gewijzigde telmethodiek, hebben vermoedelijk ook bijgedragen aan de stijging van het aantal nieuwe Wajonguitkeringen: van 10.100 in de eerste 8 maanden van 2012 naar 11.900 in dezelfde periode in 2013.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Ontwikkeling WW in 2013

Ontwikkeling WW in 2013

Het aantal WW-uitkeringen stijgt nog steeds. Eind augustus was met 399.300 lopende uitkeringen een recordhoogte bereikt. De tabel toon de ontwikkeling sinds 2003.

Lees verder