Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Nalevingscommunicatie in 2013 

We handhaven intensiever, en met ingang van 2013 zijn de boetes strenger en hoger. Daarvan hebben we onze klanten op de hoogte gesteld. Met behulp van risico-analyses onderzoeken we welke klanten relatief meer geneigd zijn om de regels te overtreden. Daarbij zetten we ook digitale middelen in.

In de periode half maart tot eind juni ontvingen WW-klanten een onderzoeksmail met als onderwerp: ‘kom naar afspraken van UWV’. De klanten waren opgedeeld in 2 groepen waarbij de ene groep een meer faciliterende en dienstverlenende boodschap ontving, en de andere groep een meer normatieve boodschap. Uit onderzoek blijkt dat, ongeacht de toonzetting van de boodschap, de meeste klanten zich bereid verklaren naar de afspraak te komen.

Een ander experiment met herinneringsberichten aan uitzendkrachten om hun wijzigingen door te geven is wel succesvol geweest. De klanten in de testgroep gaven over een periode van 8 weken vaker gewerkte uren door dan de controlegroep (2,4 keer versus 1,9 keer) en gemiddeld 5 uur meer. Ook de klantwaardering van de herinneringsberichten was hoog. Daarmee is er sprake van een geslaagde proef die in de standaarddienstverlening wordt ingevoerd.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Overtredingen inlichtingenplicht in 2013

Overtredingen inlichtingenplicht in 2013

Uitkeringsgerechtigden zijn verplicht alle gegevens die van belang zijn voor hun uitkering direct door te geven. De tabel toont aantallen geconstateerde overtredingen, opgelegde boetes en het schadebedrag voor de eerste 8 maanden van 2013.

Lees verder