Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid

Per 1 januari 2013 is de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving in werking getreden. Ontvangers van een uitkering moeten nu bij overtredingen het teveel ontvangen bedrag volledig terugbetalen. Daar bovenop krijgen ze hetzelfde bedrag als boete. Als ze binnen 5 jaar opnieuw in de fout gaan, stijgt de boete naar 150% van het gefraudeerde bedrag. Deze tweede boete wordt met de uitkering verrekend. De fraudeur ontvangt hierdoor tijdelijk een minder hoge of helemaal geen uitkering. Deze verrekening kan gedurende maximaal 5 jaar plaatsvinden.

De meeste dossiers die we afhandelen vallen onder het nieuwe sanctiebeleid. Met het ministerie van SZW is afgesproken dat binnen dit beleid een uitzondering wordt gemaakt voor klanten die alsnog uit eigen beweging binnen 6 weken voldoen aan hun informatieplicht en bij wie het benadelingsbedrag minder dan 2.000 euro bedraagt. Deze klanten leggen wij de minimumboete van 150 euro op.

Tot en met augustus zijn er 7.842 zaken afgehandeld onder het nieuwe sanctiebeleid. Hierbij is voor 9,7 miljoen euro aan boetes opgelegd. Het gemiddelde boetebedrag bedraagt 1.235 euro. Tegen de boetebeslissingen die onder het nieuwe sanctiebeleid zijn opgelegd, zijn tot nog toe 837 bezwaren ingediend. Van de 464 afgehandelde bezwaren is slechts 7% gegrond verklaard. Het is nog te vroeg om hier al conclusies aan te verbinden.

Onze Accountantsdienst heeft een onderzoek uitgevoerd naar de implementatie van het nieuwe sanctiebeleid. Hieruit blijkt dat de wet binnen de processen en systemen van UWV correct is geïmplementeerd. UWV heeft intern een eerste, korte evaluatie van bezwaarzaken tegen boetes op grond van het nieuwe recht gehouden. Hieruit komt een positief beeld naar voren van de kwaliteit van de door genomen boetebeslissingen.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Overtredingen inlichtingenplicht in 2013

Overtredingen inlichtingenplicht in 2013

Uitkeringsgerechtigden zijn verplicht alle gegevens die van belang zijn voor hun uitkering direct door te geven. De tabel toont aantallen geconstateerde overtredingen, opgelegde boetes en het schadebedrag voor de eerste 8 maanden van 2013.

Lees verder