Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Controles in 2013

Wie een uitkering ontvangt, heeft ook plichten. We zien er strikter op toe of klanten voldoen aan hun plichten en we hebben onze controles geïntensiveerd.

Ons Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF) heeft bij vermogensonderzoeken voor gemeenten in totaal 11 miljoen euro buitenlands vermogen achterhaald, waarvan het grootste deel in Turkije (6 miljoen euro) en Marokko (ruim 3 miljoen euro).

Het Interventieteam Buitenland van UWV heeft tot en met augustus UWV-klanten bezocht in Duitsland. Noorwegen, Belgi├ź, Ierland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In totaal gaat het om 361 huisbezoeken. Er is een uitkeringsfraude vastgesteld van 0,6 miljoen euro.

Tot en met augustus hebben de landelijke Interventieteams in de in 2013 afgesloten projecten 1.756 bedrijfscontroles uitgevoerd waarbij 4.290 personen zijn gecontroleerd. In 292 gevallen is nader onderzoek uitgevoerd vanwege mogelijke ongemelde inkomsten naast een uitkering van UWV. In 133 gevallen is fraude vastgesteld. Er zijn nog 17 gevallen in onderzoek. UWV neemt ook deel aan het Interventieteam Aanpak Malafide Uitzendbranche (AMU). Conform de afspraak in de Landelijke Stuurgroep Interventieteams worden de resultaten hiervan na afsluiting van het project bekend gemaakt. 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Overtredingen inspanningsplicht in 2013

Overtredingen inspanningsplicht in 2013

Uitkeringsgerechtigden met arbeidscapaciteit zijn verplicht zich voldoende in te spannen om werk te vinden. De tabel toont het aantal overtredingen van de inspanningsplicht en de aantallen opgelegde maatregelen in de eerste 8 maanden van 2013.

Lees verder