Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Resultaten ingekochte re-integratiemiddelen in 2013

Met ingang van 2012 koopt UWV alleen nog maar re-integratiedienstverlening in voor klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dit omdat er vanaf 2012 geen structureel re-integratiebudget WW meer beschikbaar is. We leggen nog wel verantwoording af over de resultaten van dienstverlening voor WW-gerechtigden die in 2011 of in de jaren daarvoor is ingekocht. Deze dienstverlening zal uiterlijk in 2014 zijn afgerond. Voor de inkoop van re-integratiedienstverlening voor klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering kennen we 2 inkoopkaders, een inkoopkader voor werkzoekenden met een Ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering en een voor werkzoekende jonggehandicapten.

In 2013 zijn in totaal 3.300 trajecten en diensten succesvol afgesloten met een baan (voor 290 WW-gerechtigden en 3.040 klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering). 940 van hen (38 WW-gerechtigden en 902 klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering) vonden een duurzame dienstbetrekking, dat wil zeggen dat de arbeidsovereenkomst een minimale duur van een jaar heeft.

Van de in 2013 afgeronde trajecten en diensten die plaatsing in een dienstverband tot doel hadden, leidden er 8.137 niet tot werk (voor 608 WW-gerechtigden en 7.529 klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering). Er zijn ook trajecten en diensten die niet plaatsing in een dienstverband als direct einddoel hebben, maar bedoeld zijn om de klant dichter bij de arbeidsmarkt te brengen. Hiervan zijn er 10.338 (voor 137 WW-gerechtigden en 10.201 klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering) succesvol afgesloten en 4.141 niet succesvol (voor 91 WW-gerechtigden en 4.050 klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering) in 2013.

In 2013 hebben we 2.004 scholingen ingekocht. 1.266 scholingen zijn in deze periode succesvol afgesloten met een diploma (voor 106 werkloze klanten en voor 1.160 klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering). Eind augustus 2013 liepen er nog 4.114 scholingen.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Uitstroom naar werk van mensen met een arbeidsbeperking in 2013

Uitstroom naar werk van mensen met een arbeidsbeperking in 2013

In de eerste 8 maanden van 2013 vonden, ondanks de economische crisis, 7.900 mensen met een arbeidsbeperking een baan. De tabel toont om hoeveel Wajongers en overige arbeidsbeperkten het ging.

Lees verder