Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Besteding re-integratiebudgetten in 2013

We kunnen voor klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering re-integratiedienstverlening inkopen bij re-integratiebedrijven. De uitgaven hiervoor zijn in de eerste 8 maanden van 2013 uitgekomen op 58 miljoen euro. De totale uitgaven zullen naar verwachting uitkomen op 90 miljoen euro. Hiermee blijven we onder het budget van 109 miljoen euro. Deze onderschrijding wordt enerzijds veroorzaakt doordat het aantal gestarte re-integratietrajecten voor mensen met een Ziektewetuitkering achterblijft bij de verwachtingen en anderzijds doordat de re-integratietrajecten goedkoper zijn dan verwacht.

Ook wat betreft de re-integratievoorzieningen blijven we dit jaar waarschijnlijk onder het budget van 134 miljoen euro. De uitgaven aan re-integratievoorzieningen gedurende de eerste 8 maanden van het jaar bedragen 66 miljoen euro, de totale uitgaven zullen naar verwachting uitkomen op 110 miljoen euro. Deze onderschrijding wordt veroorzaakt doordat we in vergelijking tot 2012 minder uitgeven aan voorzieningen. Dat geldt voor alle soorten voorzieningen, maar in het bijzonder voor de voorziening Jobcoach. Bij deze voorziening is het tarief verlaagd, bovendien bekijken we strikter hoeveel en hoe lang jobcoaching nodig is. Daarnaast speelt een belangrijke rol dat klanten met een arbeidsbeperking niet langer een hoortoestel via UWV vergoed kunnen krijgen, de verantwoordelijkheid hiervoor ligt sinds 1 januari 2013 geheel bij zorgverzekeraars. Ook kunnen klanten die bezig zijn met een re-integratietraject of die via een proefplaatsing werken niet langer via UWV een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor kinderopvang, die regeling is sinds 1 januari 2013 ondergebracht bij de Belastingdienst.

Omdat een re-integratietraject vaak meerdere jaren in beslag neemt, zijn de effecten pas op langere termijn zichtbaar. Van de klanten met een arbeidsbeperking die in 2007 aan een re-integratietraject zijn begonnen, heeft 37% een betaalde baan gevonden na afronding van een re-integratietraject. Voor de jaren daarna is dat 32% (2008), 33% (2009), 37% (2010), 28% (2011) en 12% (2012). Voor de in 2011 en met name in 2012 gestarte trajecten zal het percentage nog stijgen, omdat veel van deze trajecten nog niet zijn afgerond. De met het ministerie afgesproken norm is 31%.

In de eerste 8 maanden van 2013 hebben we 3.132 onderwijsvoorzieningen toegekend (eerste 8 maanden 2012: 3.697). Deze voorzieningen worden gefinancierd met een bijdrage van het ministerie van OCW aan het Arbeidsongeschiktheidsfonds Jonggehandicapten. In de eerste 8 maanden van 2013 hebben we 16,0 miljoen euro aan onderwijsvoorzieningen uitgegeven: 14,5 miljoen euro voor de klant en 1,5 miljoen euro uitvoeringskosten (in de eerste 8 maanden 2012 14,6 miljoen euro respectievelijk 1,5 miljoen euro). Het bedrag van 14,5 miljoen euro bestaat uit 6,5 miljoen euro intermediaire voorzieningen (zoals een doventolk), 2,4 miljoen euro meeneembare voorzieningen (zoals een hoortoestel) en 5,6 miljoen euro vervoersvoorzieningen (zoals de aanpassing van een auto).

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen