Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Werkgeversservicepunten in 2013

Om werkgevers beter te ondersteunen en de contacten met werkgevers te stroomlijnen, bieden we, zoveel mogelijk samen met gemeenten, aan werkgevers één landelijk Werkgeversservicepunt en daarnaast regionale Werkgeversservicepunten voor alle 35 arbeidsmarktregio’s, waar ze terecht kunnen voor informatie, advies en expertise. Om werkgevers en branches professioneel te kunnen ondersteunen en landelijke brancheafspraken goed te kunnen vertalen naar de regio’s hebben we onze dienstverlening in alle Werkgeverservicepunten branchegericht ingedeeld.

De Werkgeversservicepunten richten zich primair op het vinden van vacatures en het creëren van baanopeningen bij werkgevers en sectoren. Bijzondere aandacht krijgt de dienstverlening aan werkgevers die bijvoorbeeld langdurig werklozen en Wajongers een kans willen geven. Met diverse branches en grote werkgevers hebben we convenanten afgesloten voor verschillende groepen werkzoekenden die moeilijk werk kunnen vinden.

In totaal heeft het Landelijk Werkgeversservicepunt in 2013 met zowel grote als kleine werkgevers 47 convenanten en intentieverklaringen afgesloten om meer werkplekken voor onze doelgroepen te realiseren. Deze convenanten staan in totaal voor circa 2.450 vacatures voor de doelgroepen van UWV. Van deze vacatures zijn er 54% reeds vervuld. Hierbij moet er rekening mee worden gehouden dat sommige convenanten net van start zijn gegaan. Naast landelijke convenanten worden er ook in de regio convenanten afgesloten met werkgevers. Voorbeelden van regionale convenanten zijn onder andere: het convenant met Primark (90 werkzoekenden geplaatst in de regio Flevoland, daarna ook 65 in Zoetermeer en plannen voor 400 nieuwe arbeidsplaatsen in nieuw filiaal in Eindhoven) en het convenant met DB Schenker in de regio Utrecht (12 plaatsingen) en in Midden-Brabant (intentie voor 148 werkplekken).

Op initiatief van UWV en ondersteund door de Programmaraad – een samenwerkingsverband van UWV, Cedris, VNG en Divosa – wordt de gezamenlijke regionale werkgeversdienstverlening met gemeenten in de arbeidsmarktregio's gefaciliteerd door middel van een regionale website voor de Werkgeversservicepunten. Er zijn 3 pijlers voor de ontwikkeling: versterken van de werkgeversdienstverlening, versterken van de regionale samenwerking en kanaalversterking. Inmiddels staat de regionale website voor de regio Zuid-Limburg live. De regionale website voor de arbeidsmarktregio Utrecht volgt in het najaar. Gestart wordt met het ontwikkelen van een regiosite voor de arbeidsmarktregio Rotterdam en Amersfoort.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

"Ik vond een nieuwe baan dankzij de UWV- banenmarkt"

"Ik vond een nieuwe  baan dankzij de UWV- banenmarkt"

Interview met Alex Docter (38) over hoe hij in de WW terechtkwam en dankzij een banenmarkt die het regionaal Werkgeversservicepunt organiseerde weer een nieuwe baan vond.

Lees verder