Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Weekaanleveringen uitzendkrachten

Als gevolg van de invoering van de Wet vereenvoudiging regelingen UWV zal de uitkeringsvaststelling voortaan plaatsvinden op basis van de gegevens uit de polisadministratie. Hierdoor zijn de gegevens van uitzendbureaus die de afgelopen jaren weekaanleveringen deden, niet meer nodig. Bij de invoering van de polisadministratie in 2006 is op verzoek van de uitzendbranche besloten de mogelijkheid te continueren om wekelijks gegevens van uitzendkrachten aan te leveren. De weekaanlevering vindt plaats naast de loonaangifte. Uitzendbureaus, die de weekaanleveringen hebben gecontinueerd, zijn vrijgesteld van het in de loonaangifte aangeven van de begin- en de einddatum van de inkomstenverhouding. Voor uitzendbureaus, die geen weekaanleveringen verrichten, zijn de reguliere regels voor de loonaangifte van toepassing en geldt de vrijstelling niet.

De gegevens uit de weekaanlevering werden opgeslagen in de applicatie Weflex. Nu de gegevens uit de weekaanleveringen niet meer voor de primaire processen nodig zijn, ligt beƫindiging van de weekaanleveringen met uitfasering van de applicatie Weflex voor de hand. Dit betekent een verlichting van de administratieve lasten voor de weekaanleveraars en leidt tot een structurele besparing in de uitvoering van UWV en de Belastingdienst. In april is overeenstemming bereikt met de brancheorganisaties Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en Nederlandse Bond van Bemiddelings- en uitzendondernemingen (NBBU), en de Belastingdienst over het stopzetten van de weekaanleveringen.

In juli 2013 zijn de gemaakte afspraken verwerkt in de gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2014. Het afschaffen van de weekaanlevering heeft invloed op (toelichtende teksten van) de gegevensspecificaties. Het zogeheten deltadocument met deze gegevensspecificaties is in augustus aan de salarissoftwareontwikkelaars gedistribueerd. 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen