Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Samenwerking met gemeenten in 2013

In toenemende mate zien we binnen UWV projecten en activiteiten gericht op de samenwerking met gemeenten als het gaat om een gezamenlijk gebruik van ICT-applicaties en wettelijke taken zoals de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden. Ook op andere terreinen werken we steeds meer samen met gemeenten. We adviseren gemeenten bijvoorbeeld over de participatiemogelijkheden van hun klanten. Deze diensten worden tegen kostprijs afgenomen door ruim 30 gemeenten, waaronder Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. UWV bekijkt steeds op regionaal niveau of het mogelijk is om aan deze vraag te voldoen; de uitvoering van onze wettelijke taken mag niet in het gedrang komen. Ons Klanten Contactcentrum (KCC) handelt voor de afdeling SoZaWe van de gemeente Groningen alle telefonische vragen af.

In juli is de vernieuwde subsite voor gemeenten op uwv.nl live gegaan. De informatie is uitgebreid en geactualiseerd. De site biedt gemeenten inzicht en overzicht in de mogelijkheden van de samenwerking met UWV, zowel vanuit wettelijk kader als vanuit aanvullend perspectief.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van SZW onderzoeken de besparingsmogelijkheden van een landelijke backoffice voor de Wet Werk en Bijstand (WWB), UWV en SVB leveren hiervoor expertise.

Voor UWV-brede regie, verbinding en samenhang op deze onderdelen is per 1 januari 2013 een Landelijk Manager Samenwerking Gemeenten aangesteld.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen