Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Minder bezwaren ingediend

Wie het niet eens is met een beslissing van UWV, kan een bezwaar indienen. In de eerste 8 maanden van 2013 werden 56.400 bezwaren ingediend. Opvallend is dat het aantal ingediende bezwaren lager is dan een jaar geleden (eerste 8 maanden 2012: 57.000). Dit komt grotendeels doordat er minder bezwaren met betrekking tot de WW zijn ingediend (ruim 1.500). Ook het percentage ingetrokken bezwaarzaken WW daalt. In 2012 was het percentage intrekkingen 35%, in augustus 2013 is dit percentage gedaald naar 28% (gemiddeld 30% in 2013).

Beide ontwikkelingen zijn een effect van de zogenoemde bezwaarclausule bij uitkeringsbeslissingen WW. In deze clausule wordt de klant aangespoord om bij vragen telefonisch met ons contact op te nemen. Gebleken is dat een klant die bezwaar maakt, vaak alleen om uitleg vraagt. Het aantal bezwaren tegen beslissingen over arbeidsongeschiktheidsuitkeringen nam echter toe (1.000). We onderzoeken wat de oorzaak is van deze stijging. In totaal handelden wij 55.200 bezwaren af.

In de eerste 8 maanden van 2013 zijn bij UWV 25 mediations gestart. Daarbij proberen UWV en de klant hun geschil gezamenlijk op te lossen met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar, de mediator. Van de 25 gestarte mediations zijn er inmiddels 16 afgesloten. 13 zaken zijn met positief resultaat afgerond, 3 zijn afgebroken of zonder positief resultaat geƫindigd.

Als we het aantal ingediende bezwaren over uitkeringsbeslissingen afzetten tegen het aantal genomen voor bezwaar vatbare beslissingen, zien we de bezwaarintensiteit. In de eerste 8 maanden van 2013 bedroeg deze 2,8%, in 2012 bedroeg deze nog 2,9%. Hiermee voldoen we aan de norm van 3%. 

 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Uitkeringen in 2013

Uitkeringen in 2013

Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is een van de kerntaken van UWV. Bijna 1,4 miljoen mensen ontvangen gedurende kortere of langere tijd een uitkering van ons. De tabel toont de volumeontwikkelingen van de belangrijkste wetten die UWV uitvoert.

Lees verder