Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Divers personeelsbestand

UWV streeft naar een divers personeelsbestand. Bij de werving van nieuwe medewerkers is diversiteit een van onze uitgangspunten.

UWV wil dat vrouwen in 2015 een derde van de leidinggevende posities op alle managementniveaus vervullen. Eind augustus 2013 was 56% van de UWV’ers vrouw; het aantal vrouwen in het eerste en tweede echelon is 26% en in het derde en vierde echelon 34%.

In 2013 heeft UWV voor de vierde keer de Annette Dümig prijs uitgereikt. De prijs gaat naar het beste idee om de doorstroming van vrouwen binnen UWV te bevorderen. Deze keer ging de prijs naar e-coaching voor vrouwen. Een e-coach steunt, stuurt en motiveert mensen op dezelfde manier als iedere coach. Maar dan op afstand, via de computer – email of Skype – of via de mobiele telefoon: WhatsApp, chat of sms.

Mensen die moeite hebben weer aan het werk te komen geven we de kans om zich bij de afdeling Klantencontact te ontwikkelen. Onder mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt verstaan we mensen die langer dan 6 maanden onvrijwillig buiten het arbeidsproces hebben gestaan. In de eerste 8 maanden van 2013 zijn bij Klantencontact weer 72 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt gestart. In juni won UWV de RBB Award voor dit initiatief.

UWV wil behalve van de kennis en ervaring van de 45-plussers binnen de organisatie ook meer gebruik maken van de inbreng van jongere medewerkers. In de eerste 8 maanden van 2013 hebben we 562 medewerkers (526 fte’s) aangenomen die jonger waren dan 35 jaar. 72% van hen is vrouw.

We willen binnen onze organisatie duurzame werkplekken creëren speciaal voor Wajongers. Met dat doel analyseren we binnen bedrijfsonderdelen de mogelijkheden om geschikte takenpakketten voor Wajongers samen te stellen. In 2012 zijn in het kader van een pilot 4 Wajongers gestart op nieuwe duurzame werkplekken. De afgelopen maanden zijn binnen diverse bedrijfsonderdelen arbeidsanalyses verricht, inmiddels worden 10 duurzame Wajongwerkplekken voorbereid. Het is ons streven om binnen 3 jaar 100 Wajongers op duurzame Wajongfuncties bij UWV aan te nemen. Daarnaast werken er ongeveer 115 Wajongers op reguliere werkplekken (circa 25 in een vast dienstverband en circa 90 in een tijdelijk dienstverband).


Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen