Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Huisvesting

Het aantal panden van UWV is in de eerste 8 maanden van 2013 afgenomen van 129 per eind 2012 naar 111 per eind augustus 2013. Het aantal vierkante meters daalde ten opzichte van eind 2012 met 27.700 m2 tot 428.300 m2 eind augustus. Van de 428.300 m2 wordt 10.900 m2 onderverhuurd.

Als gevolg van met name de slechte economische situatie moet UWV in 2013 gemiddeld 1.800 fte’s meer huisvesten dan in het Koersplan Huisvesting 2011-2015 was voorzien. Dit wordt gedaan door leegstaande ruimte in bestaande panden te benutten en medewerkers krapper te huisvesten. Van 2 panden is het huurcontract verlengd (949 m2 en 4.656 m2) en in 6 panden zijn extra vierkante meters gehuurd.

In de periode tot 2015 zullen de huurovereenkomsten van nog enkele panden moeten worden verlengd. De besparingsdoelstelling van 42 miljoen euro in 2015 ten opzichte van 2010 wordt wel gehaald door huurcontracten open te breken en heronderhandelingen op te starten met verhuurders.

Volgens de definitie van de Rijksgebouwendienst is bij fysiek leegstaande verhuurbare ruimten sprake van leegstand. UWV heeft eind augustus 2013 8 panden voor 100% leegstaan: Churchillstraat in Barneveld (1.163 m2), Paterserf in Oosterhout (1.295 m2), Leonard Springerlaan in Groningen (2.851 m2), Stadhuisplein in Gorinchem (825 m2), Henri Dunantweg in Zutphen (629 m2), Verheeskade in Den Haag (768 m2), de Vesting in Steenwijk (488 m2), Plein in Huizen (567 m2). Van één pand loopt het contract af in 2013, de overige contracten eindigen in latere jaren.

UWV blijft in gesprek met de Rijksgebouwendienst en andere publieke organisaties, om in voorkomende gevallen vraag en aanbod in het publieke domein op elkaar af te stemmen. 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen