Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Verbetering robuustheid en efficiency van ICT-infrastructuur

Een eerste speerpunt in ons ICT-beleid is de verbetering van de robuustheid en de efficiency van de ICT-infrastructuur en op het terugdringen van het aantal verstoringen en de duur daarvan. Met dat doel hebben we in de eerste 8 maanden van 2013 een aantal activiteiten uitgevoerd.

  • We voeren achterstallig onderhoud in het hoofdrekencentrum uit in het programma Groot Onderhoud. Er wordt toegewerkt naar een situatie waarbij groot onderhoud regulier onderdeel is van het beheer en de financiering daarvan. Inmiddels is een aantal kleinere systemen gemoderniseerd opgeleverd. De geplande upgrading van het lokale netwerk dit jaar in het hoofdrekencentrum is nog niet gerealiseerd en staat nu voor oktober ingepland.
  • We moderniseren de infrastructuur voor e-diensten, in dit kader is eerder een ‘domeinarchitectuur’ voor e-diensten vastgesteld die uitgaat van een eindsituatie waarbij er sprake is van één besturingssysteem voor e-diensten (grofweg de internetportalen uwv.nl en werk.nl). Eerder dit jaar is op basis van onderzoek besloten om het besturingssysteem onder het internetportaal uwv.nl voorlopig niet te vervangen. In plaats daarvan treffen we bescheidener structurele maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de site en de onderliggende portalen robuuster en stabieler worden. Dat gebeurt onder andere door te migreren naar snellere hardware met de laatste softwareversies. Zo kunnen we het moderniseringsproces versnellen en de schaalbaarheid vergroten, zodat uwv.nl in de toekomst grotere gebruikersaantallen aankan. In de afgelopen maanden hebben we bezien hoe we de afspraken met de betrokken leveranciers zodanig kunnen herijken dat een goede uitvoering van de modernisering is geborgd.
  • Het juist functioneren voor een eindgebruiker van een afzonderlijk systeem is vaak afhankelijk van het functioneren van achterliggende systemen. We verbeteren daarom het inzicht in de beschikbaarheid van de systemen in de verschillende ketens. Na het in kaart brengen van de belangrijkste ketens in 2012 worden nu de gezondheid en de zwakheden van de afzonderlijke ketenonderdelen onderzocht. Op deze manier kunnen we gerichte acties ondernemen en geleidelijk proactief risico’s verminderen.
  • We hebben de dienstverlening van het rekencentrum uitgebreid met diensten om het effect van cyberaanvallen op de webinfrastructuur (ddos-aanvallen) te beperken. In opdracht van de dienst digitale overheid Logius zijn eind vorig jaar assessments uitgevoerd naar de informatiebeveiliging van de beide digitale dienstverleningsplatforms uwv.nl en werk.nl. Deze assessments zijn een voorwaarde voor aansluiting op DigiD. Op basis van de bevindingen is geïdentificeerd welke aanvullende beveiligingsmaatregelen nodig zijn, zoals het extra versleutelen van gegevens, logging en monitoring en een betere governance op het totaal. Veel maatregelen zijn al uitgevoerd of voorbereid. Naar aanleiding van het DigiD-assessment is een project opgestart om enerzijds de uitvoering van de resterende maatregelen op de webplatforms te ondersteunen en te borgen en anderzijds de generieke bevindingen uit het assessment (governance) op te pakken. Doel is om bij het volgende assessment eind 2013 op het vereiste niveau te zijn.

De overige speerpunten op het gebied van ICT in 2013 zijn: meer gebruik van standaardsoftware, verbetering van het autorisatiebeheer, een efficiëntere en slagvaardigere ICT-dienstverlening en versterking van de samenwerking met gemeenten.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen