Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Werken aan integriteit in 2013

Onze klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat de medewerkers van UWV integer handelen, correct met informatie omgaan en geen misbruik maken van hun positie. In ons integriteitbeleid richten we ons vooral op preventie: we stimuleren op allerlei manieren dat UWV-medewerkers zich bewust zijn van het belang van integer handelen. ‘Respectvol, open, verantwoordelijk, professioneel’ zijn de sleutelwoorden in de UWV-gedragscode waarin de afspraken en spelregels voor integer gedrag bij UWV zijn opgenomen. Voor een aantal specifieke functies zijn aanvullende regels van toepassing. Speciaal voor de voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur geldt een aanvullende regeling integriteit die het belang van bestuurlijke integriteit benadrukt en hun voorbeeldrol binnen en buiten UWV.

Het Bureau Integriteit van UWV onderzoekt signalen van binnen én buiten de organisatie over medewerkers die mogelijk niet integer handelen. Om te bevorderen dat mensen van binnen én buiten UWV mogelijke misstanden melden, kent UWV een eigen meldregeling (voorheen klokkenluidersregeling). Deze regeling is ook bedoeld om de melder te beschermen.

In de eerste 8 maanden van 2013 ontvingen we 133 meldingen van mogelijke schendingen van de integriteit. In deze periode zijn 79 onderzoeken gestart en werden 76 zaken afgesloten. Er is in 12 gevallen aangifte gedaan bij de politie, waarvan er 5 gericht waren tegen een klant (agressie), 6 tegen een derde (verduistering uitkering en ddos- aanval) en 1 tegen een medewerker. Daarnaast is er in 24 gevallen een arbeidsrechtelijke maatregel getroffen: 1 keer ontslag op staande voet, 7 keer een strafschorsing, 12 keer een schriftelijke waarschuwing, 3 keer een mondelinge waarschuwing en 1 keer intrekking van faciliteiten.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen