Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Leerwerkloketten in 2013

Sinds halverwege 2010 heeft UWV op verzoek van de ministeries van SZW en OCW een landelijk dekkend netwerk van regionale Leerwerkloketten opgezet. Inmiddels zijn in 30 van de 35 arbeidsmarktregio’s Leerwerkloketten gerealiseerd. Leerwerkloketten zijn samenwerkingsverbanden van partijen die in de regio bij leren en werken zijn betrokken, zoals UWV, gemeenten, onderwijsinstellingen, kenniscentra en intermediairs van werkgevers als Kamers van Koophandel. Leerwerkloketten werven leerbanen, geven aan werknemers, werkzoekenden en werkgevers informatie en advies over leren en werken, brengen competenties in beeld, adviseren over de inzet van ervaringscertificaten (EVC), en begeleiden en monitoren bij EVC en scholingstrajecten. UWV faciliteert de samenwerkingsverbanden met een landelijk netwerk, expertise op het terrein van leren en werken, een landelijke website en control.

De Leerwerkloketten moeten per arbeidsmarktregio een businessplan opstellen. Eind augustus hadden 9 arbeidsmarktregio’s een goedgekeurd businessplan. De meeste andere arbeidsmarktregio’s hadden een businessplan opgesteld en consensus bereikt, maar wachtten nog op een handtekening van de partners.

Het ministerie van SZW heeft voor 2013 tot en met 2015 opnieuw budget ter beschikking gesteld. De deelnemende partners moeten gezamenlijk minimaal 50% van het basisbedrag van 100.000 euro per Leerwerkloket financieren. 30 Leerwerkloketten hebben consensus bereikt over de vereiste co-financiering. UWV draagt bij door medewerkers ter beschikking te stellen die competentietests kunnen afnemen.

In 26 van de 35 actieplannen Jeugdwerkloosheid worden de Leerwerkloketten benoemd als belangrijke partner op het terrein van leren en werken, met name voor de toeleiding van werkzoekenden op beroepsbegeleidende leerwegplekken (BBL) en de werving van stageplekken. Richting werkgevers wordt intensief samengewerkt met de regionale werkgeversservicepunten.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen