Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Interne Jobcoach

In 2011 en 2012 heeft UWV een onderzoek gehouden rond de regeling ‘Interne Jobcoach’. Bij deze regeling bepaalt de werkgever of hij jobcoaching in eigen beheer uitvoert of uitbesteedt aan een externe jobcoachorganisatie of kiest voor een combinatie van beide mogelijkheden. Bij het onderzoek waren 95 werkgevers betrokken die voor 280 werknemers begeleiding kregen.

Uit de evaluatie van het onderzoek bleek dat de regeling een toegevoegde waarde heeft voor werkgevers. Het ministerie van SZW is inmiddels bezig met de voorbereiding van een structurele (juridische) inbedding van de interne jobcoach. De inwerkingtreding daarvan wordt niet voorzien voor 1 januari 2014. Met toestemming van het ministerie van SZW biedt UWV werkgevers de mogelijkheid ook in 2013 van de regeling gebruik te maken. Voor werkgevers die zich hebben aangemeld in 2011 blijven de voorwaarden van toepassing zoals deze destijds golden. Meldt een nieuwe werkgever zich aan, dan gelden de voorwaarden zoals opgenomen in het Protocol Jobcoach 2012. Een van de gewijzigde voorwaarden is dat er een toetsing is op de kwaliteit van de Interne Jobcoach.

Het Protocol Jobcoach kent een maximale begeleidingsduur van 3 jaar, na die termijn moet de Wajonger het werk zelfstandig kunnen uitoefenen. Alleen in bijzondere situaties kan de Jobcoaching worden verlengd. Naar aanleiding van deze maximumduur zijn knelpunten gemeld. In de huidige groep werkende Wajongers zitten arbeidsgehandicapten die permanente begeleiding nodig hebben. Ook zijn er bedrijven opgericht die als expliciet doel hebben te werken met Wajongers. Deze Wajongers kunnen niet zonder een beperkte vorm van Jobcoaching. Om deze Wajongers de mogelijkheid te geven om met begeleiding aan het werk te blijven, kunnen deze werkgevers in 2013 deelnemen aan de regeling. Op dit moment zijn 183 werkgevers en 246 Wajongwerknemers actief binnen deze pilot.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Aantal werkende Wajongers in 2013

Aantal werkende Wajongers in 2013

We slagen er steeds beter in om jonggehandicapten aan een baan te helpen. In de eerste 8 maanden van 2013 vonden 4.800 Wajongers mede dankzij onze inspanningen een baan. De tabel toont de ontwikkeling hierin.

Lees verder