Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Dienstverlening aan werkgevers samen met gemeenten

Werkgevers zijn voor zowel UWV als gemeenten een belangrijke partner. Zij zorgen immers voor de nodige banen. De Programmaraad – een samenwerkingsverband van UWV, Cedris, VNG en Divosa – heeft een handreiking opgesteld die de regio’s helpt om de samenwerking tussen UWV en gemeenten op het gebied van werkgeversdienstverlening in de praktijk vorm te geven. Er is de keuze tussen 3 varianten, waarbij de mate van samenwerking varieert van zeer intensief tot minimaal. De meeste regio’s hebben inmiddels een keuze gemaakt; het merendeel heeft gekozen voor samenwerking op regionaal niveau. In de resterende regio's moet voor het eind van het jaar de keuze voor een samenwerkingsvorm zijn gemaakt. De afspraak is gemaakt dat in elke arbeidsmarktregio een regionaal marktbewerkingsplan wordt opgesteld. In een marktbewerkingsplan worden op basis van een analyse van de arbeidsmarkt en het werkzoekendenbestand doelstellingen voor het komende jaar geformuleerd en op welke wijze deze doelstellingen gerealiseerd worden.

In de eerste 8 maanden van 2013 zijn er 6 arbeidsmarktregio’s die een gezamenlijk regionale marktbewerkingsplan hebben opgesteld. Daarnaast zijn er in 5 arbeidsmarktregio’s op subregionaal niveau gemeenschappelijk marktbewerkingsplannen opgesteld. In de overige arbeidsmarktregio’s is er door UWV een marktbewerkingsplan opgesteld. In een aantal gevallen zijn er per subregio marktbewerkingsplannen opgesteld door gemeenten. De betrokkenheid van de gemeente en andere partners hierin verschilt. Soms hebben zowel UWV als gemeenten een marktbewerkingsplan opgesteld die onderling zijn afgestemd, soms ook onafhankelijk van elkaar.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen