Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Ontsluiting werkzoekendenbestand

Om de publiek-private samenwerking op regionaal niveau te bevorderen, is dit jaar het project ‘Ontsluiting werkzoekendenbestand’ gestart. Dit gezamenlijke project van de Programmaraad – een samenwerkingsverband van UWV, Cedris, VNG en Divosa – en uitzendkoepel ABU heeft tot doel meer werkzoekenden aan werk helpen. Het ministerie van SZW heeft dit project omarmd. Elke arbeidsmarktregio krijgt van SZW 130.000 euro indien minimaal 2 gemeenten samen met uitzendbureaus en UWV de werkzoekendenbestanden beter inzichtelijk maken en de dienstverlening aan werkgevers verbeteren. De registratie van WWB’ers in het UWV-systeem Sonar en het plaatsen van een goed cv van WWB’ers op werk.nl moeten verder bijdragen aan de transparantie op de arbeidsmarkt.

Uit een analyse per gemeente en per arbeidsmarktregio is duidelijk geworden dat van alle 398.938 WWB-gerechtigden 45% zich bij UWV als werkzoekende heeft ingeschreven en dat 10% van alle WWB’ers zijn cv op werk.nl heeft geplaatst. UWV en gemeenten hebben inmiddels afgesproken dat UWV de informatie over het aantal ingeschreven WWB’ers en het aantal cv’s op werk.nl maandelijks actualiseert en aan de gemeenten beschikbaar stelt. Daarnaast levert UWV betrouwbare en actuele arbeidsmarktgegevens aan gemeenten.

Alle 35 Arbeidsmarktregio’s hebben voor 15 mei de definitieve plannen ingediend bij de projectleiding. Hierin geven zij vorm en inhoud aan de samenwerking met uitzendbureaus en maken zij concreet hoe ze het geld willen besteden. Het toegezegde bedrag van 130.000 euro wordt in september uitgekeerd.

 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen